vald_anna_ekstrom

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill se hårdare och tydligare regler i skolan.

Arbetsmiljö

Tuffare trygghetsregler: ”Lärare ska inte vara rädda”

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i regeringens utredning om trygghet och studiero.
– Den lärare som ingriper ska inte få lida för det efteråt, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Utredningen i korthet

Utredaren ska:

  • Kartlägga och analysera skolans arbete med trygghet och studiero, i synnerhet sexuella trakasserier, våld, hot, hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Analysera hur skolor kan förebygga att elever utsätts för kränkande eller olämpligt innehåll, som till exempel pornografi, genom skolans digitala verktyg.
  • Lämna förslag som ska ingå i den nationella planen för trygghet och studiero
  • Identifiera behov av kompetensutveckling eller annat utvecklingsarbete för lärare och andra personalgrupper i skolan.
  • Föreslå ett mobiltelefonförbud för eleverna i undervisningen.
  • Föreslå att elever som hotat eller utsatt andra för våld lättare ska kunna stängas av eller omplaceras.
  • Föreslå hur lärarnas arbete för att upprätthålla studieron kan stärkas.
  • Föreslå andra åtgärder som ökar skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar.
  • Föreslå hur skolan ska främja att elever och vårdnadshavare tar del av skolans ordningsregler.

En av punkterna i januariavtalet mellan regeringspartierna Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) respektive Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) är en nationell plan för trygghet och studiero. Den infrias nu när regeringen tillsätter en ny utredning.

– Jag har tagit intryck av alla rapporter om lärare som uppger att de känner en osäkerhet kring hur de ska agera i hotfulla situationer. Både personal och lärare har rätt till en trygg miljö, säger utbildningsminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Utredaren Katarina Håkansson har en diger lista att beta av. Allt från mobilförbud i klassrummet till hur man ska hantera våldsamma elever ryms i uppdraget. Hon ska komma med förslag på hur lärarnas arbete för att upprätthålla studieron kan stärkas.

– Jag ser framför mig tuffare regler men också att de ska bli lättare att förstå. Jag är ju själv jurist i botten och känner ändå att det är svårt att ta till mig de regler som finns. Att som lärare upprätthålla studiero handlar ofta om sekundsnabba beslut med väldigt svåra avvägningar. Den lärare som gör det och följer lagen ska inte vara rädd för att råka illa ut, säger Anna Ekström.

Hur ska utredningen komma åt det? Det handlar ju mycket om andra människors bild av vad som skett – föräldrar, elever, Barn- och elevombudet och andra.

– I det här ingår mycket mer än regeländringar. Det ingår satsningar på kompetensutveckling och arbete med att förebygga. Det kan handla om att ett lärarkollegium gemensamt kommer överens om lektionsupplägg eller fortbildning i hur man hanterar hotfulla situationer.

En del av de nya tuffare reglerna som regeringen och januaripartierna vill se handlar om att det ska bli lättare att stänga av eller omplacera en elev som hotar eller använder våld mot personal eller andra elever. Som regelverket ser ut idag finns en konsekvenstrappa där rektor först ska sätta in andra åtgärder. Har det inte effekt kan eleven omplaceras inom skolan, och om inte det heller hjälper så kan eleven omplaceras till en annan skola.

Dock har rektor redan idag mandat att omedelbart omplacera en elev vid ”väldigt allvarliga incidenter”, enligt Skolverket.

På vilket sätt behöver reglerna ändras?

– Det är ju en sak som utredaren ska titta på. En sak att titta på är att reglerna är olika för kommunala och fristående skolor.

Men vi kan räkna med att fler elever kommer att omplaceras i framtiden?

– Ja.

Vad är vinsten med det?

– Vinsten är att i en akut situation kan det vara det som behövs för att uppnå studiero på skolan. Och det kan också vara det som eleven i fråga behöver.

Från fackligt håll höjs röster om att regeringen hellre skulle ägna sig åt att lösa skolans strukturella problem.

– Det är klart att studiero är en grundläggande förutsättning för att kunna lära sig. Vi misstror inte regeringens ambitioner. Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Och det går att skapa trygghet och studiero även på utsatta skolor. Men för att allt detta ska kunna genomföras behöver staten ta ett fastare grepp om skolans styrning och finansiering. Först då finns de långsiktiga förutsättningarna för att förbättra såväl likvärdigheten i undervisningen som arbetsmiljöklimatet, där studiero för eleverna är en bärande del, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Utredningen ska redovisas senast den 16 december 2020.

Kommentera