Debatt

MUF: Skolan är vägen till en lyckad integration

elever hijab

Högre lärarlöner och ett bevarat fritt skolval är ett par av nycklarna till att motverka segregation genom skolan, skriver Amalia Mowafy, Distriktsordförande MUF Västmanland.

Skolan är grunden till allt. Det är platsen som framtida generationer frodas i och där vi allra lättast kan påverka hur vår framtid ser ut. För att skapa ett bättre framtida samhälle behöver vi alltså satsa på skolan, men framförallt på hur man integrerar människor genom den. Skolan är Sveriges nyckel till integration.

Idag misslyckas i majoriteten av fallen med att integrera specifikt nyanlända, funktionsnedsatta, och socioekonomiskt utsatta människor. Vi misslyckas med att integrera en del våran framtid. Detta beror på att flertal faktorer, bland annat den bristande kompetensen bland lärare såväl som dagens lärarbrist. Utöver bristande lärarresurser visar en rapport från skolverket att fördelningen av elever på olika skolor är mer homogen än någonsin, vilket segregerar ytterligare. Elever från utsatta områden hamnar på de skolor där lärarbristen är som störst. Med andra ord hamnar de elever som är i störst behov av extra stöd  på de skolor som inte kan erbjuda det. Systemet låter dem hamna mellan stolarna.

Om vi ska klara av att vända dagens segregation behöver åtgärder tillämpas. Vi behöver fler lärare med mer kunskaper om integration och som är handlingskraftiga när det gäller att integrera elever. Barn och unga förtjänar bättre. De förtjänar en likvärdig utbildning och de förtjänar att kunna få förutsättningar att forma sina egna liv efter egna drömmar. Därför borde vi:

  • Förbättra lärarutbildningen och göra den mer attraktiv: Lärarbristen är idag ett stort problem som äventyrar elevernas kvalitet på utbildning. Vi behöver fler kompetenta lärare som är utrustade med de kunskaper de behöver för att kunna bidra till en lyckad integration i skolan. För att vi ska kunna fylla dagens lärarbrist måste lärarutbildningen bli bättre och göras mer attraktiv.
  • Höja lärarlönerna: Lärarna gör idag ett otroligt viktigt jobb och om man är riktigt duktig tycker vi att man ska kunna tjäna mer. Sverige behöver fler framstående lärare för att kunna integrera bättre i skolan.
  • Stärka skolans elevhälsa: Som lärare måste  man få ha sin tid att vara lärare. Därför behöver vi stärka skolans elevhälsa för att göra det lättare för lärare att göra sitt jobb. Inte minst bör vi se till att alla elever kan få det stöd som de behöver.
  • Värna det fria skolvalet: Det fria skolvalet tillåter barn och unga att välja för sig själva. Det gör att man kan skapa en större mångfald i klassrummen än om eleverna istället tvångsmässigt skickas till den skola som man bor närmast. Det fria skolvalet tillåter elever att välja skola utifrån deras egna behov.

Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer. Alla har rätt till en bra utbildning. Barn och unga ska ha samma rättigheter,möjligheter och skyldigheter särskilt när det gäller något så fundamentalt som ens utbildning. Genom skolan kan vi förebygga segregationen och bör därav göra vårt allra yttersta för att förhindra den. Det är dags för oss  att ta detta problem på allvar och börja utbilda för en bättre värld.

Amalia Mowafy, Distriktsordförande MUF Västmanland

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm