Minskad administration

Nationella prov blir frivilliga

De nationella proven i SO och NO i årskurs sex blir frivilliga för skolor att genomföra redan i vår. 

Från och med den 15 april kommer skolor vara fria att själva besluta om de ska genomföra de nationella proven i SO och NO i årskurs sex. Det meddelar utbildningsdepartementet.

– Lärare får idag ägna alldeles för mycket tid åt att administrera och rätta de nationella proven. Den tiden behövs med eleverna istället. Därför kommer vi utreda provens omfattning och se hur vi kan digitalisera och därmed centralt rätta en del av proven. Under tiden minskar vi mängden obligatoriska prov i just sexan, där arbetstyngden och tidsåtgången för lärarna idag är störst, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Proven är reglerade i skolförordningen och den ändring som nu görs avser årskurs sex i grundskolan och sameskolan samt årskurs 7 i specialskolan. Det är rektor som beslutar om något eller några av proven ska användas i skolan. Om rektor väljer att behålla proven så blir det obligatoriskt för eleverna på den skolan att delta.

Minskningen av antalet och översynen av de nationella proven är en del av regeringens överenskommelse med den borgerliga oppositionen om målstyrning i skolan, står det i pressmeddelandet från utbildningsdepartementet. 

Kommentera