strand1
Foto: Shutterstock

Nekad ledighet källa till konflikter

Arga föräldrar. Osäkra rektorer. Lärare i mitten av konflikterna.Ledighetsbestämmelserna i nya skollagen har ställt till det i Sundsvall.

– Det har varit rena snurren under höstterminen och framför allt i början. Tanken med all lagstiftning är att den ska tillämpas med sunt förnuft och vara lika för alla. Det har man missat i Sundsvall, där rektorerna tolkat ledighetsbestämmelserna helt olika, säger Sundsvallsadvokaten Johan Sterner, med barn i skolåldern, som av eget intresset granskat den nya lagstiftningen.

Ledigheterna har utan tvekan varit höstens heta debattämne i Sundsvalls skolor och särskilt inom grundskolan. Öyvind Eriksen, lärare på Katrinelunds skola, är inte förvånad.
– Det saknades lite känsla när reglerna infördes. Jag vet att det finns skolor, dock inte min egen, där föräldrar bokat in resor och ansökt i god tid men där man regelmässigt sagt nej till alla ledighetsansökningar utan att ha informerat ordentligt om en att ny praxis har införts. Det är klart att många blir förbannade då.

Efterhand har en någorlunda gemensam praxis växt fram och rektorerna är inte längre lika restriktiva med att bevilja ledigt.

Johan Sterner är mycket kritisk till att en stor kommun som Sundsvall verkat vara oförberedd på viktiga förändringar i den nya skollagen.
– Det blir nästan tragikomiskt när rektorer på till och med samma kommunala skola gör helt olika bedömningar. Min bild är att äldre rektorer är mer trygga i sin gärning och beviljar ledigt oftare, medan yngre rektorer som är mer osäkra agerar mer försiktigt.
– En sak som man helt missat, och som framgår av lagens förarbeten, är att varje fall måste bedömas individuellt och att skolan är skyldig att ha en dialog med föräldrarna som vårdnadshavare om vad som är bäst för barnen.

Roy Resare, rektor för tre glesbygdsskolor i den nordvästra delen av Sundsvalls kommun, är en av skolledarna som fått kritik för att inte bevilja kortare ledigheter. Han tycker att diskussionen blivit ganska märklig.
– Den bild man får är att det görs till någonting positivt att inte gå till skolan. Att vara ledig även utanför loven ses som naturligt. Det bidrar till att ge skolan låg status.
– Jag tycker inte att det är skolans problem när en del föräldrar sätter i system att jaga billiga biljetter. Det finns också en arbetsmiljöaspekt när lärarna måste hitta speciallösningar för elever som ska klara sitt lärande utanför skolan.

I Sundsvalls grannkommuner Ånge och Timrå har övergången till den nya skollagen gått betydligt smidigare.
– Vi har inte upplevt några problem och har delegerat till lärarna att ha beslutsrätt för ledigheter upp till fem dagar, säger Anette Johansson, rektor på Minervaskolan i Ånge.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm