strand3

Semesterresor trots avslag på ledighetsansökan uppges vara ett växande problem på Uppsalas grundskolor.

| Foto: Shutterstock
Olovlig frånvaro

”Vi åker i alla fall”

Långa semesterresor – trots nej till ledighet.

Det har blivit vanligare att föräldrar till barn i Uppsalas grundskolor nonchalerar avslag på ledighetsansökningar, enligt en artikel i Upsala Nya Tidning.

– Vi får signaler om att det har ökat de senaste åren. Föräldrar söker ledighet för längre perioder utanför de lovperioder som skolan har, säger Uppsalas grundskolechef Lars Romanus till UNT.

Tidningen har talat med ett antal rektorer på grundskolor i kommunen, som bekräftar bilden. Vaksalaskolans rektor Andreas Kembler säger att han avslår ett par ledighetsansökningar i veckan. Av föräldrar kan ha få höra saker som ”bara så du vet, vi kommer åka i alla fall”.

– Det är en utmaning i kommunikationen mellan föräldrar och skola att förklara skolplikten. Vi hamnar oftare i diskussioner nu än för 7-8 år sedan. Det måste bero på en attitydförändring hos föräldrar, säger Kembler till UNT.

Lärarnas Riksförbunds kommunföreningsordförande Katarina Reineck säger till Skolvärlden att hon inte fått signaler från medlemmar att problemet ökat den senaste tiden, men konstaterar att det ”är ett samhällsproblem när föräldrar tar saken i egna händer och bryter mot skollagen”.

Skollagen är tydlig – längre ledigheter godkännas av rektor och ska bara beviljas om det finns synnerliga skäl för det. Annat är att sätta skolplikten åt sidan, påpekar Katarina Reineck.

– Det här är väl ett tecken på att skolorna har blivit hårdare och att skollagens formuleringar är strängare. Betygssystemet förutsätter att eleven är mer på plats. För lärarna blir det alltid ett merarbete när elever ska vara borta i flera veckor, med läxor som ska specialdesignas och följas upp. 

Kommentera