magnus_ehinger_wide

Magnus Ehinger har prisats av Kungliga Vetenskapsakademien för sin undervisning.

Lektionstips

NO-hjälpen – 6 tips för klassrummet

I dag, 30 mars, fick gymnasieläraren Magnus Ehinger Kungliga Vetenskapsakademiens pris för sin undervisning. Här är hans tips för att göra NO levande i klassrummet.

Magnus Ehinger

Ålder: 45. 
Jobbar: gymnasie­lärare i kemi och biologi på Polhemskolan i Lund.
Webbplats: ehinger.nu/undervisning

Utbildad och avlönad har han varit sedan 2001. Men Magnus Ehinger från Lund har varit lärare längre än så, faktiskt ända sedan mellanstadiet, om du frågar honom själv.

– Redan då älskade jag att hjälpa mina kompisar med sådant de inte förstod. Det där hängde med upp i gymnasiet och sedan på högskolan. Jag har en passion för kemi och biologi och det är en kick varje gång jag kan väcka intresset eller få någon att förstå.

För mig är priset en bekräftelse

I slutet av februari fick Magnus Ehinger Beijerstiftelsens lärarpris till Ingvar Lindqvists minne, som delas ut av Kungliga vetenskapsakademien. Motiveringen för priset i kemi och biologi löd: ”För sin undervisning som tar utgångspunkt i egenproducerade entusiasmerande genomgångar via egen webbplats och Youtube som stöd för laborationer, exempel och övningar”.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ha fått det här erkännandet. Jag skulle framför allt vilja tacka mina kollegor och elever, som hjälpt mig, stöttat mig och inspirerat mig att jobba på det sätt som jag gör. För mig är priset en bekräftelse på att elever och lärare på Polhemskolan och runt om i Sverige har glädje och nytta av det arbete jag lagt ner på att föra ut kemin utanför mitt eget klassrum.

Första gången han hörde talas om att flippa klassrummet var för ungefär fem år sedan. Det nya tänket från USA påminde mycket om de idéer som Magnus Ehinger själv hade kring undervisning. Sedan flera år driver han en välbesökt hemsida där han delar med sig av undervisningstips, laboratorieövningar, intressanta You­tube-klipp, provmaterial och annat som kan vara av glädje för både kollegor och elever.

– Det är jättekul när jag får mejl från kollegor eller elever på olika håll i Sverige som har hittat min hemsida. Jag har absolut inga problem med att någon lärare lånar idéer från hemsidan. Tvärtom! Det är ju precis det som är tanken.

Magnus Ehingers 6 tips för klassrummet:

1. Lyft in verkligheten

Vinsten består i att synliggöra ämnets relevans

Att levandegöra handlar om att visa att ämnet har en plats även utanför klassrummet. Använd experiment och laborationer för att plocka in verkligheten i klassrummet och visa att skolämnet de läser bara är en liten del av ett större sammanhang. Bara fantasin sätter gränserna. Det händer till exempel att jag använder knäckebröd och en kaviar­tub när vi pratar om kemiska bindningar. ”Vilka bindningar bryts när jag bryter knäckebrödet? Vilka bindningar gör att kaviaren håller ihop?” Många elever reagerar först och tycker att man är konstig, men vinsten består i att synliggöra ämnets relevans och visa att kemi inte bara finns i klassrummet.

2. Flippa klassrummet

Ställ den traditionella undervisningen på ända. Hoppa över genomgångarna under lektionstid. Lägg i stället ut dem på internet och ge eleverna i hemuppgift att se dem inför lektionen. Alla elever ska också göra ett enkelt test hemma, dels för att de själva ska kunna kontrollera att de har förstått, dels för att du som lärare ska få koll på kunskapsnivån. Använd sedan lektionen till att arbeta med själva ämnet, diskutera och laborera tillsammans och med dig som handledare. Det brukar ta ungefär halva lektionstiden. Resten av tiden arbetar eleverna med övningsuppgifter, labb-rapporter och annat som de med ett traditionellt upplägg hade gjort i hemuppgift.

3. Använd eleverna som inspiration

Betrakta eleverna som din främsta tillgång i den meningen att det är de som bäst kan inspirera dig till att vara en bra pedagog. Jag själv intalar mig alltid att alla mina elever i ämnet kemi en dag kommer arbeta som kemister. När jag har dem i biologi nästa dag intalar jag mig att de alla kommer bli biologer. Strävan efter att få dem lika passionerade som jag själv när det gäller kemi och biologi är det som verkligen driver mig.

4. Blanda eleverna och kör med EPA

Oftast börjar jag lektionen med att dela in eleverna två och två och låta dem diskutera genomgången som de har sett på internet hemma. Undvik att para ihop kompisar och försök i stället att så långt möjligt hitta nya konstellationer. För det första blir det lugnare i klassrummet, för det andra kommer det uppstå ett socialt tryck att alltid komma förberedd till lektionen. Det blir pinsamt om du har slarvat med förberedelserna. När de har diskuterat i par en stund lyfter vi diskussionen till klassnivå. Använd principen EPA, det vill säga Ensam-Par-Alla.

5. No Hands och List selector!

Den genomsnittliga tiden en elev har på sig att fundera när läraren ställer en fråga är 0,9 sekunder. Det är värre än Jeopardy! Använd i stället No Hands-principen. Låt eleverna diskutera svaret parvis och välj sedan slumpmässigt ut den elev som ska svara. Ett tips är att använda dig av en app i mobilen – till exempel List selector – som slumpmässigt väljer ut en elev i klassen. Du undviker omedveten favorisering och kommer samtidigt få mycket positiv respons från klassen. 

6. Dela med dig

Snåla inte utan dela med dig av undervisningstips, labb-idéer, prov och annat. Självklart ska du diskutera flitigt med dina kollegor på skolan, men har du dess­utom möjlighet att göra det via 
sociala medier, olika forum eller en egen hemsida – tveka inte! Responsen är nyttig och min erfarenhet är att du får mångdubbelt tillbaka.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm