betyg
Vad gäller?

Skarpt läge för leg vid betygsättning

Hur mycket insyn krävs för att signera en icke-legitimerad kollegas betyg? När får en rektor sätta betyg?
Nu prövas de skärpta behörighetskraven för landets lärare på allvar.

skolverket_betyg
Läs och se mer om betygsättning

Vem får sätta betyg? – en film från Skolverket reder ut begreppen.

Skolverkets samlingssida om lärarlegitimationen och betygssättning.

Myndigheten har även ett stödmaterial, ”Sambedömning i skolan”, som finns att ladda ner på hemsidan.

Från och med den 1 juli i år får en lärare som saknar legitimation inte längre sätta betyg självständigt, utan ska göra det ihop med en legitimerad kollega. Höstterminens betygssättning blir det första stora testet för denna del av lärarlegitimations-reformen.

– Det är bra att det är fokus på att det sker korrekta och likvärdiga bedömningar. Det ställs på sin spets när man ombeds titta på en kollegas bedömning och betygssättning, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på -Skolverket.

Skolverket vet inte exakt hur många legitimerade lärare det finns i Sverige som får träda in och stötta icke-legitimerade kollegor och signera deras betyg. 

Behörigheten varierar stort – en genomgång från tidigare i år visade att Ydre, Hammarö och Åtvidabergs kommuner har högst andel behöriga lärare, medan Mellerud, Borgholm och Jokkmokk har lägst. Generellt sett har fristående skolor en betydligt högre andel obehöriga lärare än vad kommunala har.

– Det är naturligtvis en tuff situation när det inte finns legitimerade lärare och ämnesbehöriga i alla ämnen och kurser, säger Karin Hector-Stahre.

Om en lärare inte är legitimerad ska beslutet om betyg ”fattas tillsammans med en lärare som är legitimerad”. Vad innebär detta i praktiken? Hur mycket insyn krävs?

– Det går inte att ha ett dubbelkommando. Det är viktigt att den undervisande läraren har en bra dokumentation, så att det går att förstå vad som skett i undervisningen för den som ska signera betyget. Det är också viktigt att rektor skapar förutsättningar för att ha bra och effektiva rutiner för dokumentation, säger Karin Hector–Stahre.

Om det är en klass med 25 elever – bör den legitimerade läraren gå in och titta vad var och en av dem har gjort?

– Den undervisande läraren kan föreslå vilka betyg som ska sättas men sätter dem tillsammans med läraren som har legitimation, som kanske har bättre kunskaper om läroplan, kursplan och kunskapskrav. Det kommer vara olika i vilken grad den legitimerade läraren sätter sig in i en enskild elevs prestationer, men samarbete ska ske kring varje elevs betyg.

Om man inte får tillräcklig tid av sin rektor för att hinna sätta sig in i underlaget för betygssättningen. Vad ska man göra då?

– Det är väldigt svårt. Det är inte reglerat vad man ska göra då – det är helt enkelt rektors skyldighet att se till att man får tid.

Kan en enskild lärare vägra signera ett betyg om han eller hon inte fått tid att sätta sig in i underlaget?

– Det är myndighetsutövning som man som lärare är skyldig att göra, men det ska ju inte komma som en överraskning för den legitimerade läraren att han eller hon ska vara med och sätta betyg. Det måste finnas med i planeringen för terminen eller kursen.

Hur rättssäker blir betygssättningen i dylika fall?

– Om det är två lärare som tittar på ett underlag för en elev så kanske bedömningen blir ännu mer rättssäker än den skulle ha varit annars. Tidigare har olegitimerade lärare undervisat och satt betyg så det borde bli mer rättssäkert nu, när en legitimerad lärare är med i betygssättningen.

Kan sambedömning vara ett sätt att undvika att här typen av situationer uppstår?

– Ja, om man följs åt i bedömningsarbetet under terminen eller läsåret blir det inte lika mycket på en gång när betygssättningen väl ska ske. Man kanske också har en större förståelse för hur kollegorna tänker. Den obehöriga får lära sig av den som har legitimation, som i sin tur får höra hur den undervisande läraren resonerar. Det kan inte vara en nackdel.

På skolor där andelen behöriga lärare är låg, faller ett ännu större ansvar på de som är legitimerade. Vad är rimligt? Hur många olegitimerade kollegor kan man stötta i betygssättningen?

– Det måste avgöras lokalt. Det är inte något som vi har något inflytande över eller synpunkter på. Det beror på hur man har planerat det på skolan och vad man har för lokala förutsättningar. Men det är inte tänkt att det ska finnas ambulerande, betygssättande legitimerade lärare. 

En rektor på en skola i Stockholmsområdet säger att lärarna på hennes skola inte vill ta detta extraansvar, utan att det är hon och biträdande rektor som för betygsdiskussionerna med de obehöriga lärarna.

– Det är inte tänkt att rektor ska ta rollen som legitimerad lärare. Den myndighetsutövningen sker av lärare. Det är bara i undantagsfall som rektor ska sätta betyg, som när den legitimerade läraren inte är behörig att undervisa i ämnet och inte kommer överens om betyget med den undervisande olegitimerade läraren.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm