jonas_vlachos

Jonas Vlachos presenterar, tillsammans med forskarkollegorna vid Uppsala universitet, den första studien som tittar specifikt på smittorisk och högstadielärare.

| Foto: Shutterstock
Corona

Ny coronastudie: Hälften hade undvikit smitta om högstadiet varit stängt

Hälften så många högstadielärare skulle ha smittats och blivit allvarligt sjuka om även högstadiet hade stängt i våras, enligt en ny studie.
– Risken tycks inte vara riktigt så låg som folkhälsomyndigheten sagt, säger nationalekonomen Jonas Vlachos, ett av två namn bakom studien.

Folkhälsomyndighetens siffror har under pandemin visat att lärare på grundskolan inte är en särskilt utsatt grupp när det kommer till covid-19. Det var även statsepidemiolog Anders Tegnells budskap när Skolvärlden frågade ut honom på en presskonferens under våren.

Nu presenterar Jonas Vlachos tillsammans med forskarkollegorna Helena Svaleryd och Edvin Hertegård vid Uppsala universitet den första studien som tittar specifikt på högstadielärare, och då framträder en annan bild. Vid en jämförelse mellan lärarna på de öppna högstadieskolorna och de stängda gymnasieskolorna under våren visar det sig att risken att insjukna och även att bli svårt sjuk var mer än 100 procent högre för lärarna på högstadiet.

– Frågan vi ställer oss är: Vad hade hänt om man stängt högstadiet på samma sätt som gymnasiet. Enligt vår uträkning hade vi fått en betydligt lägre nivå av smittade och svårt sjuka lärare, säger Jonas Vlachos.

Totalt finns det ungefär 40 000 högstadielärare i hela landet, och bland dem återfinns 79 allvarliga fall av covid-19 som krävt inläggning på sjukhus. Enligt forskarnas statistiska modell skulle den siffran ha landat på 46 allvarliga fall om högstadieskolan stängt på samma sätt som gymnasiet gjorde.

– Vår tolkning är att ur allmän smittspridningssynpunkt på samhällsnivå spelade det inte någon större roll att skolorna var öppna. Men lärarna blir ju påverkade och högstadielärare blev mer smittade än gymnasielärare, det står helt klart, säger Jonas Vlachos.

Han påpekar att det här inte innebär att Folkhälsomyndighetens siffror för hela grundskolan är fel, men det tycks peka på att den stora delen av smittade lärare inom grundskolan jobbar just på högstadiet.

– Folkhälsomyndigheten har sagt att smittorisken för grundskollärare är på samma nivå som för befolkningen i stort. Men nu undersöker vi just högstadielärare eftersom vi tycker att det påminner mer om hur man jobbar på gymnasiet, med ämneslärare, flera olika klassrum och så vidare.

När det kommer till dödsfall är siffrorna så låga att det inte går att dra några slutsatser utifrån dem, med en avliden högstadielärare och ingen på gymnasiet. När det kommer till eleverna på skolan tycks stängningen inte ha någon betydelse.

– Vi går inte riktigt in på det studien, men det verkar vara tämligen irrelevant för eleverna. Det är få elever som drabbats allvarligt, säger Jonas Vlachos.

Vilka konsekvenser bedömer ni att de här nya siffrorna kan få?

– Jag tycker inte att resultaten tyder på att det är en enorm risk för lärare, men inte heller så låg som man fått intryck av från Folkhälsomyndigheten. Och det vekar bero på den här skillnaden mellan låg- mellan- och högstadiet.

– Jag är ju ingen smittskyddsexpert men man bör nog ställa vissa frågor om hur man kan jobba för att minska smittorisken i skolan, säger Jonas Vlachos.

 

 

Länk till studien: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.20211359v1

Kommentera