forstelarare-forskning

Foto: Shutterstock

Utvärdering

Ny forskning: Förstelärare gör läraryrket mer attraktivt

Förstelärarreformen har bidragit till att göra läraryrket mer attraktivt, enligt forskning från IFAU.

– Vi har kunnat se att reformen har gjort att det blivit lägre personalomsättning, säger Anna Thoresson, en av rapportförfattarna.

Forskare på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har tittat på förstelärarreformens fyra första år – 2013 till 2016. Utvärderingen innefattar knappt 3 000 kommunala grundskolor.

En av slutsatserna från studien är att skolor som har förstelärare har en lägre personalomsättning.

– Vår sammantagna bild är att man lyckas behålla något fler lärare, både att färre lärare slutar överlag och att man lämnar yrket i lägre utsträckning. Och det tyder på att yrket har blivit något mer attraktivt än det var, säger Anna Thoresson,

Anna Thoresson.
Anna Thoresson.

doktorand i nationalekonomi på IFAU.

Reformen har inte bara påverkat lärarna som blev befordrade till förstelärare. Även övriga lärare slutar i något lägre utsträckning.

Man har också tittat på hur eleverna påverkats av reformen.

– Vi ser vissa positiva effekter på de nationella proven i årskurs tre och sex, men effekterna är förhållandevis små, säger Anna Thoresson.

Hon tror att det finns flera anledningar till de något förbättrade resultaten.

– Dels kan det i sig bero på att lärare som annars skulle ha lämnat skolan eller yrket stannar kvar. De lärarna som blivit förstelärare kanske är något mer motiverade i och med den nya tjänsten, och sen kan det också få en viss effekt på andra lärare om förstelärna coachar eller handleder dem i den pedagogiska utvecklingen på skolan, säger hon.

Exakt hur stor effekt reformen kommer att få när det kommer till studieresultat kan vara för tidigt att säga, enligt Anna Thoresson.

– Man kan tänka sig att det kan ta tid innan man ser en full effekt, speciellt om man jobbar med utvecklingsprojekt på skolorna. Det kan mycket väl vara så att vi inte fångade upp alla effekter under vår uppföljningstid på tre till fyra år, säger hon.

Vilka blev då förstelärare? Enligt forskarna hade de som blev förstelärare redan innan en högre lön än jämförbara lärare. Sannolikheten att bli befordrad var dessutom något högre för lärare som arbetat längre på skolan, för yngre lärare och för de som själva hade bra betyg i årskurs nio.

Kommentera