klassrum_tomt
Specialpedagogik

Satsning ska ge fler lärare inom specialpedagogik

Behovet av specialpedagoger och speciallärare är stort över hela Sverige.
I Södertälje satsar man på att vidareutbilda legitimerade lärare för att få fler specialpedagoger eller speciallärare på kommunens skolor. 
– Elevresultat och arbetsmiljön för andra lärare skulle förbättras avsevärt om man satte in fler speciallärare och specialpedagoger i våra skolor, säger Peter Bergander i grannkommunen Botkyrka.

Mer om satsningen i Södertälje:

Studieformen är en distansutbildning på halvfart under tre år, och de som antas får en ”utbildningspeng”. Det innebär att de får sin utbildning betald samtidigt som de arbetar halvtid på sin ordinarie förskola eller skola. Utbildningen finansieras med medel från kompetensförsörjningsfonden, en fond som ska göra det möjligt för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar.

Det finns 18 utbildningar för speciallärare och sju för specialpedagoger som inleds under kommande höst och de omfattar vardera 90 högskolepoäng (hp). Varje lärare söker utbildningen själv och därefter gör utbildningskontoret ett urval.

Källa: Södertälje kommun

Bristen på specialpedagoger och speciallärare är stor i stora delar av landet, visar en prognos från Arbetsförmedlingen.

I Södertälje satsar man nu extra på yrkesgruppen för att vända trenden. Under de närmaste åren kommer man i kommunen att vidareutbilda legitimerade förskollärare och lärare inom specialpedagogik.

Totalt kommer det att generera 30 nya specialpedagoger eller speciallärare till kommunens skolor, där tio lärare under varje år kommer att få delta i satsningen.

– Alla kommuner behöver fundera mer på vad man själva kan ta ansvar för när vi har brist på lärare och speciallärare, säger Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Lärarna som deltar i satsningen kommer att få gå en distansutbildning på halvfart under tre år. De som antas kommer att få sin utbildning bekostad samtidigt som de arbetar halvtid på sin ordinarie skola – och detta finansieras med medel från kompetensförsörjningsfonden.

Inom ramen för satsning kommer kommunen även att utveckla lärare och skolledare genom förstärkt introduktion, kollegialt lärande och möjlighet till fördjupande spetsutbildningar.

– Specialpedagoger och speciallärare är bristyrken, och de är viktiga i arbetet med att stärka kvaliteten i undervisningen och för att förbättra resultaten. Dessutom bidrar de till att skapa bättre förutsättningar för lärare i deras undervisningsuppdrag, säger utbildningsdirektören Monica Sonde.

Peter Bergander arbetar som kommunombud för Lärarnas Riksförbund i grannkommunen Botkyrka och även där ser man ett stort behov av fler speciallärare och specialpedagoger.

– Vi har väldigt få specialpedagoger och speciallärare i Botkyrka med tanke på antalet skolor vi har. Vi skulle egentligen behöva en specialpedagog per stadie på skolorna, och det har vi inte. I stället har vi ungefär lika många specialpedagoger som det finns skolor, men de är absolut inte utspridda på alla skolor, säger han.

Avsaknaden av speciallärare och specialpedagoger gör att det blir svårt att få ett konsekvent arbete med eleverna som är i behöv av stöd, menar Peter Bergander.

– Speciallärare och specialpedagoger har ovärderliga kompetens som underlättar arbetet för alla. Jag är helt övertygad om att arbetsmiljön för andra lärare och elevresultaten skulle förbättras avsevärt om man satte in fler speciallärare och specialpedagoger i våra skolor.

Sara Yoder har arbetat som specialpedagog på Banslättsskolan i Botkyrka i över sju år och där har man nyligen valt att satsat extra inom specialpedagogiken.

– Vi har dels en speciallärare, en resurspedagog och jag som specialpedagog som arbetar heltid och en specialpedagog som arbetar deltid. Vi utökade resurserna på skolan nu i augusti, och från det här läsåret har vi tre stycken som jobbar med eleverna och jag har ett större organisatoriskt ansvar i verksamheten. Det har gett ett lyft för hela verksamheten.

Vad har personalsatsningen konkret gett? 

– Det ger en möjlighet för oss att intensivsatsa på eleverna som är i behov av stöd. Jag som specialpedagog kan nu fokusera på att exempelvis hålla i konferenser, plocka in teori och ge verktyg till de andra lärarna att nyttja i sin lärmiljö. På elevnivå kan vi erbjuda betydligt mer resurser, det är enormt viktigt. Så det gynnar både personal men främst elevernas måluppfyllelse i slutändan, säger hon.

Sara Yoder. Foto: Privat.
Sara Yoder. Foto: Privat.

Sara Yoder poängterar att både speciallärares och specialpedagogernas kompetens är en viktig del i skolans verksamhet, och därför är det viktigt att satsa på den specialpedagogiska verksamheten.

– Vi vill ju att alla elever i största möjliga mån ska få de extra anpassningarna och det särskilda stöd som de behöver i klassrummet, och inte känna att de inte lyckas. De flesta lärosäten erbjuder inte kurser i specialpedagogik i grundutbildningen och det medför en risk att man inte får den kompetensen när man läser till lärare, säger hon.

Varför borde fler kommuner ta efter Södertälje och satsa på den specialpedagogiska verksamheten?

– Jag tycker det är bra att Södertälje satsar på detta och det kan absolut vara så att fler kommuner behöver ta efter det. Jag tycker att det är viktigt för verksamheten att ha tillgång till den kunskapen som man får när man läser specialpedagogik, säger Sara Yoder och tillägger:

– Därför man får en hel palett av viktiga teorier, perspektiv, samtalsmetoder och beprövad forskning med mera som kompletterar ämnesdidaktik – och kan vara bra att nyttja vid exempelvis resultatanalys, åtgärder och insatser, och som man inte får annars. Det man riskerar är att missa att få in den kunskapen i klassrummet, vilket kan bidra till att eleverna inte får det stöd de har rätt till.

Kommentera