syv_koncept_spak_granath

Charlotta Granath och David Spak har tagit fram ett nytt utbildningskoncept för syv-studenter. Foto: Magnus Glans/David Spak

Syv

Ny satsning ska stärka samarbetet mellan lärare och syv

Samarbetet mellan syv och lärare måste förbättras avsevärt. 
Det menar Charlotta Granath och David Spak som har tagit fram ett nytt utbildningskoncept för syv-studenter för att stärka det gemensamma arbetet i skolan. 
– Jag tror generellt att man har väldigt dålig insyn i varandras yrken, säger David Spak, studie- och yrkesvägledare.

Inom kursen ”Pedagogiska perspektiv på studie- och yrkesvägledning” på Stockholms universitet håller läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren David Spak i föreläsningar och workshops för syv-studenter kring hur lärare och studie- och yrkesvägledare kan samarbeta bättre.
 
I utbildningssatsningen lyfter de konkreta exempel, övningar och skicka med studenterna adekvata teoretiska och praktiska kunskaper som de kan använda sig av direkt i deras kommande praktik.  
 
Charlotta Granath och David Spak, som båda är verksamma i skolans värld, ser ett stort behov av att utbilda blivande vägledare i detta. 
 
– Det här är helt nytt för syv-utbildningen och något som länge efterfrågats av studenter och yrkesverksamma. Både jag och Charlotta har sett att det behövs mer konkreta verktyg för att stärka vägledningen i skolan. Det har nog inte undgått någon att vägledningen i Sverige behövs stärkas rejält, säger David Spak.
 
I utbildningen vill man framförallt trycka på vikten av att syvare samarbetar tätt med lärare. Det arbetat är något som de allra flesta studie- och yrkesvägledare kommer att stöta på, i och med att majoriteten kommer att handla någonstans i skolans värld.
 
– Det måste in mer exempel och metoder som är direkt kopplade till verkligheten. Det finns tyvärr inte tillräckligt med yrkesverksamma föreläsare i dag inom syvutbildnignen, det behövs så otroligt mycket mer, säger David Spak.
 
Vad lyfter ni i utbildningen som det viktigaste för att få ett lyckat samarbete inom skolan?
 
– Det gäller att man pratar samma språk och att man tillsammans med lärare är överens om studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Sedan måste man som vägledare förstå att man inte kan förvänta sig att alla andra ska veta om uppdraget. Vi måste hjälpa varandra mer, säger han och tillägger: 
 
– För studie- och yrkesvägledarens del kan det handla om att sätta sig ner och faktiskt läsa delar av läroplanen och det centrala innehållet för att kunna knyta övningar och aktiviteter till det. Först då kan man få ett utbyte av det från bägge håll.
 
Hur bra insyn har man i varandras yrkesroller i dag tycker du?
 
–  Jag tror generellt att man har väldigt dålig insyn i varandras yrken. Studievägledare uppfattas av många som prao-ansvariga, och det är helt fel. Och som vägledare har man noll koll på vad lärare gör mer än att de står i klassrummet och undervisar, säger han.
 
Charlotta Granath tycker även hon att samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare kan förbättras avsevärt på ladets skolor.
 
– För att nå dit behöver vi få stöd och hjälp på hur det arbetet konkret kan gå till. Det är klart att det pågår bra samarbeten på vissa platser, men det finns också stora brister i detta på många skolor i landet. Det kan man inte blunda för. 
 
– Jag tror att vi behöver bygga upp det här samarbetet mer, vi behöver få in mer utav ett helhetstänk, belysa vad som görs bra. Det här är en viktig fråga för skolan, men också för hela samhället.
 
Vilka brister ser du generellt i samarbetet i dag? 
 
– Det är att man inter förstår hur man kan använda sig av varandras kompetenser. Det måste bli mer ett helhetstänk på svenska skolor. Det har brustit i att man inte har haft tid att planera ihop. För att få till det behöver skolledarna investera tid så att vi hinner prata ihop. 

Christina Bäck.
Christina Bäck.

Studie- och yrkesvägledarstudenten Christina Bäck går sin fjärde termin på Stockholms universitet och tycker att det var en givande utbildningen.
 
– Det var en bra balans av övningar och föreläsningar. De hade verkligen fångat upp hur man kan implementera syv i vid bemärkelse, det tycker jag var bra, säger hon.
 
Christina Bäck känner att hon nu har fått bättre koll på hur man kan lyckas med samarbetet mellan lärare och syv efter utbildningsdagen. 

– Det känns tryggt att nu ha ett underlag som är sammanfattat som jag kan använda mig av på min kommande praktik. 
 
Den första utbildningsdagen hölls i slutet av februari i Stockholm. Men målsättningen är att alla syv-studenter i landet ska få utbildningsmöjligheten framöver.
 
– Då är det både i Malmö, Umeå och Varberg också. Vi siktar på att tids nog ta oss dit också. Det här är helt nytt i Sverige och vi kommer att fortsätta arbeta med det här så länge vi ser ett behov av det, säger David Spak. 

Kommentera