klassrum_elever
Syv

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 
– Tyvärr prioriterar man inte studie- och yrkesvägledning tillräckligt i dag, säger Catharina Niwhede, studie- och yrkesvägledare och kommunombud för LR i Malmö Stad.

Mer om Skolinspektionens granskning:

I granskningen har Skolinspektionen tittat på fordons- och transportprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen på 28 gymnasieskolor med yrkesprogram.

Här kan du läsa hela rapporten.

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen på 28 gymnasieskolor med yrkesprogram. Den nya rapporten visar att det på många av skolorna finns en risk för att elever inte får den vida studie- och yrkesvägledning som de är i behov av och har rätt till.

Granskningen visar att både huvudmän och rektorer behöver sätta igång ett förbättringsarbete för att höja kvaliteten.

– Sett mot bakgrund av skolans kompensatoriska uppdrag är det därför allvarligt att det inte på någon av de granskade skolorna pågår ett tydligt arbete för att vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i framtida studie- och yrkesval, till exempel utifrån föreställningar om kön samt social eller kulturell bakgrund, menar Monica Axelsson, utredare på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Skolinspektionens rapport visar även att studie- och yrkesvägledning sällan kontinuerligt integreras i utbildningen och undervisningen.

Catharina Niwhede.
Catharina Niwhede.

– Det är uppenbart att skolornas uppdrag att arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, och integrerat i undervisningen, har låg prioritet i flertalet av de granskade huvudmännens och rektorernas styrning och ledning av skolornas arbete, säger Monica Axelsson.

Catharina Niwhede, studie- och yrkesvägledare och kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Malmö Stad, känner igen problematiken som målas upp i granskningen. 

– Det här är något som vi studie- och yrkesvägledare länge har upplevt och vi försöker ofta prata med arbetsgivaren om läget, men tyvärr så prioriterar man inte studie- och yrkesvägledning tillräckligt i dag. Man får inte glömma att vägledning är lika viktigt under hela gymnasietiden som när man börjar på gymnasiet. 

Vad krävs för att det ska bli en förändring i frågan? 

– Man måste lyfta den här frågan på alla nivåer, för annars är det samhället i stort som förlorar på det. Tyvärr ser kommunerna bara till sin egen situation just nu, så jag tycker att staten skulle behöva gå in och peka med hela handen – och visa att det här är en viktig fråga, Catharina Niwhede.

– Som staten har gjort med exempelvis Lärarlönelyftet och tala om att ”nu är det detta som gäller”. Jag tror inte att kommunerna kommer på det själv, speciellt nu när man har den ekonomiska situationen man har i många av kommunerna där man sparar.  

Kommentera