teknikgavle

Utbildningen erbjuder jobb i flera av Gävleborgs kommuner.

Lärarutbildning

Ny utbildning för tekniklärare med jobb samtidigt i Gävle

Högskolan i Gävle erbjuder ämneslärarutbildning i teknik och matte med jobb samtidigt för att tackla lärarbristen.
– Behovet är enormt, säger Jan Grenholm,universitetsadjunkt i teknik på Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle ska påbörja en så kallad arbetslivsinriktad utbildning för lärare. Det innebär att den som läser till ämneslärarprogrammet mot årskurs sju till nio med teknik och matematik som inriktning får möjligheten att arbeta med en lärartjänst inom en kommun samtidigt som de studerar. 

Jan Grenholm, ansvarig för teknikdelen på den tänkta utbildningen, ser fram emot det.

– Det känns ju jätteroligt, och behovet är enormt, säger han.

Under utbildningen studerar man på 75 procent och arbetar på 50 procent. Man kan förnya sitt anställningsavtal ett år i taget förutsatt att man fixar sina studier. 

Anledningen till att den nya utbildningen är att majoriteten av alla tekniklärare i Sverige är obehöriga. I Gävleborg är ungefär 52 procent av alla undervisande lärare behöriga.

– Om man tittar på hur många som examinerats från de olika ämneslärarutbildningarna så kan man räkna på ena handens fingrar hur många det är i hela landet. Behovet är ju så att man nästan kan räkna tusental. Så det är inte på långt när att det behov som finns fylls, säger Jan Grenholm.

Innan 2011 fanns det ingen egentlig teknikinriktning på högskolan i Gävle. Många lärare innan dess var ofta inte utbildade i ämnet, utan det föll på personermed andra ämnen att lära ut, ofta de med naturvetenskapliga ämnen. Med 2011 kom också en reform av lärarutbildningen vilket innebar förändringar i teknikämnet och gjort för att bland annat förbättra situationen, men trots detta är majoriteten av de som lär ut teknik i Sverige fortfarande inte behöriga.

– Ja det är ju det skolämne som har minst behöriga lärare. Sen är det så att många av de som har fått sin behörighet har fått det därför att de jobbat ett antal år. Det är inte så många som har erforderliga poäng så att säga, säger Jan Grenholm. 

Högskolan i Gävle började 2011 erbjuda en ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik. Men det var bara en person som sökte utbildningen och efter det ansåg högskolan att det inte var värt att erbjuda ämnet. Sedan dess har man har inte haft en teknikutbildning, även om man har utbildat en del lärare genom lärarlyftet. Nu hoppas man på att kunna få in teknikstudenter genom den nya utbildningen.

– Förhoppningen är ju att vi ska kunna rekrytera studenter till den här utbildningen, för det är svårt att rekrytera studenter i just matematik och teknik. Och genom den här arbetsintegrerade utbildningen skapar vi också ett utökat samarbete med huvudmännen, säger Ingrid Nordqvist, utbildningsledare för ämneslärarprogrammet.

Hon tror att det utökade samarbetet med skolor ute i kommunerna ska vara lockande för studenter då det innebär mer praktiskt arbete.

– Ett utökat samarbete med skolhuvudmännen och skolan är intressant för möjliga studenter då praktik och teori går hand i hand. Speciellt för matematik och teknik tror jag det är viktigt, säger hon.

En annan anledning till att man påbörjade utbildningen nu är en förordning som kom förra året som innebär att man nu kan läsa ämneslärarprogrammet mot årskurs sju till nio med bara två ämnen istället för tre, som var kravet tidigare. På så vis förkortas längden på utbildningen. Matematik är det andra ämnet som ingår med den nya utbildningen av det skälet att högskolan ansåg det mer naturligt kopplat till teknik än de andra ämnen som högskolan erbjuder. Religion, svenska och engelska är de andra ämnen som högskolan examinerar i.

Högskolan har ett samarbete med flera olika kommuner inom länet och det är därför möjligt att arbeta inom andra kommuner än den högskolan ligger i. 

Som Skolvärlden har skrivit tidigare finns det liknande försök att kombinera lärarstudier och jobb i andra delar av Sverige. Några exempel är Malmö Universitet, Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola. Dessa utbildningar skiljer sig dock från den arbetslivsinriktade utbildningen som erbjuds på Högskolan i Gävle. De flesta riktar sig nämligen mot grundlärarutbildningen, årkurs ett till sex. Några erbjuder också KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) med möjlighet till att jobba samtidigt. Utbildningen i Gävle är en ämneslärarutbildning, vilka är mot högstadiet eller gymnasiet, men i detta fall högstadiet.

Utbildningen kommer påbörjas till hösten och det kommer att finnas 23 platser sammanlagt tillgängliga. På frågan om det kan komma att erbjudas något liknande för andra ämnen i framtiden svarar Ingrid Nordqvist att det inte är aktuellt just nu.

– Det får man se senare, men det här är ett första steg i alla fall.

Kommentera