klassrum_universitet
Foto: Syda Productions / Motherland
Lärarutbildning

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Studenterna i pilotprojektet med arbetsintegrerad lärarutbildning på Högskolan Dalarna, som Skolvärlden skrivit om tidigare, har bara gått en dryg termin på sin utbildning. Men erfarenheterna är positiva, och Dalarna fyller på med en ny årskull till hösten. Samtidigt planerar en rad lärosäten att erbjuda liknande möjligheter, bland annat Karlstad universitet och Mälardalens högskola.

– Det har mottagits väl av såväl studenter som skolhuvudmän. Det är klart att det finns ohyggligt mycket att vinna på det här, de får enorma kunskaper. I vanliga fall ger sig studenter ut på sin första VFU efter ett år. Här har de redan jobbat ett år vid samma tid. Vår personal ser många positiva möjligheter med upplägget och utbildningen har ambitionen att ta avstamp i studenternas direkta erfarenheter, säger Bengt Ericsson som är chef för Högskolan i Dalarnas pedagogiska utvecklingscentrum.

Han bekräftar att många andra lärosäten har hört av sig och frågat om projektet.

– Det är ett stort intresse, vi har åkt som skottspolar för att informera alla. Till slut bjöd vi hit de som är intresserade istället, för vi har inte tid att åka runt, säger han.

Vid Karlstad universitet har tankarna på en kombinerad jobb- och studieväg till lärarexamen funnits länge, de har kontinuerlig kontakt med Högskolan Dalarna och till hösten startar de sin egen variant. Jessica Eriksson är dekan för lärarutbildningarna vid Karlstad universitet:

Jessica Eriksson
Jessica Eriksson

– Vi jobbar med flera alternativa vägar till examen, och det här kan passa en grupp som inte vill plugga heltid. Det finns dessutom många fördelar med att ha en fot i skolans värld så att man kan praktisera det man lär, säger hon.

Pilotutbildningen i Karlstad blir 30-40 platser på grundlärarprogrammet för årskurs 4-6, med inriktning NO/teknik. Jessica Eriksson räknar med att platserna fylls, och det kan bli fler i framtiden.

– Än så länge är det bara den. Sen får vi se, men det är klart att det kan gå att vidga det här till fler inriktningar och fler åldrar. Lärarbristen kommer ju vara stor även framöver, och det finns ett mycket stort intresse från huvudmännen, säger hon.

För den som söker utbildningen i Karlstad väntar 11 terminer på 125 procents fart: 50 procent jobb, 75 procent studier. Eventuellt kan studietiden kortas till 10 terminer genom att en del av arbetstiden kan valideras som verksamhetsförlagd utbildning VFU). Tanken är i dagsläget att universitetet, tillsammans med huvudmännen där studenterna kommer att jobba, ska intervjua de sökande för att göra ett särskilt urval, men det är inte utrett ännu om det är förenligt med regelverket för intagning.

Mälardalens högskola drar igång en verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning med F-3-inriktning med 40 platser till hösten. Genom avtal med huvudmän i regionen kommer studenter placeras ut i en verksamhet.

Pia Lindberg
Pia Lindberg

– Kommunen och de andra huvudmännen kommer att ha ett visst antal platser att erbjuda, och där placeras studenterna ut. De flesta skolor har redan idag obehöriga lärare och då har man sannolikt rutin på att introducera sådana. Vi förutsätter att skolhuvudmännen har förutsättningar att ta emot och introducera även våra studenter, säger Pia Lindberg, akademichef för Utbildning, kultur och kommunikation vid Mäldalens Högskola

Jämfört med Karlstad universitet är många detaljer kring den nya utbildningen fortfarande inte spikade, men den ska vara sökbar från och med den 15 mars när ansökningsperioden börjar.

– Vi sitter nu i planering med huvudmännen kring detaljer. Det är mycket som ska på plats för att få det här att fungera optimalt för studenter, huvudmän och verksamheter, säger Pia Lindberg.

Även i Mälardalen ser man den nya utbildningen som första steget på något som kan växa.

– Vi kommer titta på om vi kan göra något liknande för ämneslärare i årkurs 7-9, men det ligger längre fram. Vi tror att det kan vara ett sätt att få fler behöriga lärare på fältet, säger Pia Lindberg.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm