klassrum18

Var tredje lärare är obehörig, visar Skolverkets nya statistik.

| Foto: Syda Productions
Behörighet

Nya siffror: Tre av tio grundskolelärare obehöriga

Andelen behöriga lärare i grundskolan sjunker, visar Skolverkets statistik.
– Det är ett mycket tråkigt besked och ett uselt betyg till de ansvariga politikerna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Skolverkets nya statistik över pedagogisk personal i skolan visar att andelen behöriga lärare i grundskolan minskar från 70,5 till 70,1 procent jämfört med förra läsåret.

– Bristen på behöriga lärare är ett välkänt problem. Tillsammans behöver vi alla med ansvar för skolan göra det vi kan för att komma till rätta med lärarbristen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, i ett pressmeddelande.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén bekymras över siffrorna.

– Det är ett mycket tråkigt besked och ett uselt betyg till de ansvariga politikerna, säger hon.

Siffrorna skiljer sig mellan friskolor och kommunala skolor. Friskolorna har endast 62,5 procent behöriga lärare på grundskolenivå, medan i kommunala skolor är andelen 71,2 procent.

I gymnasieskolan ökar andelen dock marginellt från 81,4 till 81,6.

– Även om det ser något bättre ut på gymnasienivå är det siffror som förskräcker. Det är dessutom väldigt stora skillnader i landet och mellan skolor. Det duger inte eftersom vi vet att lärarna är nyckeln för att få goda kunskapsresultat. Ansträngningarna för att mota lärarbristen måste nu intensifieras, säger Åsa Fahlén.

I slutet av februari skrev Skolvärden om att Skolverket presenterade en ny utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare.

De sex områdena som Skolverket har identifierat är trygghet och studiero, praktiskt arbete i anslutning till undervisning, hantera förbrukningsmaterial och läromedel, it-relaterade frågor, mentorskap och extra anpassningar och särskilt stöd.

– Lärarassistenter är en pusselbit som kan bidra till att behöriga lärare får mer tid till undervisning, säger Peter Fredriksson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm