niwhede_osv

Sabina Bellanius (högst upp till vänster) och Catharina Niwhede är oroliga för utvecklingen.

Våld

Nya siffror: Våldet i skolan ökar

Många lärare har blivit utsatta för hot och våld under senaste året, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund i Malmö har gjort.
– Jag blir orolig. Jag har många kollegor som har blivit utsatta i samband med betygssättningen, säger Sabina Bellanius som är lärare på en skola i Malmö.

Lärarnas Riksförbund har nyligen gjort en undersökning bland sina medlemmar i Malmö. En undersökning som granskar deras arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Resultatet är beklämmande.

Skolklimatet har hårdnat. Nästan 700 av Malmös lärare har deltagit i enkätundersökningen, och den visar att över tretton procent har blivit utsatta för hot under det senaste året.

Nästintill 10 procent av de tillfrågade har under det senaste året utsatts för fysiskt våld. Än fler har utsatts för hot på sin arbetsplats. Dubbelt så många drabbades av någon form av kränkning. Samtidigt har anmälningarna om våld i skolan ökat under de senaste åren. Under förra året fick Arbetsmiljöverket in runt 450 anmälningar.

Enligt Lärarnas Riksförbund leder besvären med hot och våld till att lärare i värsta fall sjukskriver sig. Men det drabbar samtidigt elevernas undervisning.

– Det är fruktansvärt, det drabbar alla. Det finns lärare som inte vill komma tillbaka som blivit utsatta för hot och våld. Men även lärare som får fortsätta undervisa de här barnen, fast de har blivit utsatta för hot och våld, säger Catharina Niwhede, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö.

Sabina Bellanius, lärare på Kryddgårdsskolan i Malmö och huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Malmö, upplever även hon att hotet och våldet har ökat ute på skolorna.

– Samtidigt har arbetsmiljön kraftigt försämrat för lärarna, säger hon.

– Något som är problematiskt är att vi har lärare i Malmö stad som blivit utsatta för hot o våld, men får ändå undervisa de elever som utsatt lärarna.

Upplever du att det har blivit en tuffare attityd i skolan sedan du började?

– Ja, det har det. Dels verbalt, men även med hot och våld. Många lärare har blivit utsatta för detta i samband med betygssättningen. Det kan vara från föräldrar och det kan vara från elever.

Sabina Bellanius berättar om hur en av hennes lärarkollegor nyligen fick en spark på sitt knä när hon skulle ingripa i ett bråk mellan elever på skolan. Det slutade riktigt illa.

– Knät är fördärvat och kommer aldrig bli bra igen. Hon måste ta kortisonspruta till och från samt gå på rehabilitering nu. Det är hemskt.

Även i Kronoberg vittnar man om hot och våld inom skolan.

 – Jag träffade 20 skyddsombud i hela Kronoberg förra veckan och ställde frågan rätt ut om de upplever hot och våld från elever mot lärare som ett ökande problem. Alla svarade rakt över ja, utan tvekan, säger Johan Runesson, distriktsordförande Lärarnas riksförbund i Kronobergs län, till SVT Nyheter.

Lärarnas Riksförbund efterlyser ett större samarbete mellan skyddsombud, rektorer och förvaltningen för att arbetsmiljön ska bli bättre. Samt att Malmö Stad tydligare och mer strukturerat arbetar med den psykosociala arbetsmiljön i skolan, framför allt när det gäller kränkningar, hot och våld.

Man anser även att det är viktigt att arbetsgivaren gör rutiner och riktlinjer kända för sina medarbetare. En annan viktig del i arbetsmiljöarbetet är hälsofrämjandearbete.

– Arbetsmiljön är avgörande för om Malmö klarar av att behålla och rekrytera lärare i framtiden, säger Catharina Niwhede.

Det är redan brist på lärare i regionen. Hur drabbar det här rekryteringen av lärare till Malmös skolor?

– Jag har träffat lärarstuderande som hoppar av utbildningen på grund av detta. De har även redan förstått vilka skolor de vill ha praktik på, och vilka skolor som de är rädda för att undervisa på, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm