christer_nylander_liberalerna

Christer Nylander (L).

| Foto: Mårten Färlin
Undervisning

Nytt förslag: Halverat sommarlov och ännu fler förstelärare

Fler förstelärare i utanförskapsområden, halverat sommarlov och förlängd skolplikt för nyanlända.

Det några nya skolförslag som Liberalerna för fram.

Partiledaren Jan Björklund och partiets utbildningspolitiske talesperson Christer Nylander skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att det är påtagligt att skolan står inför stora utmaningar ”när antalet nyanlända elever ökar starkt samtidigt som skolresultaten sjunker”.

För att ge nyanlända barn och unga en bättre skolstart i Sverige presenterar Liberalerna fyra konkreta förslag, som man hoppas ska leda till att fler når kunskapsmålen:

  • Skolplikten för nyanlända ska kunna förlängas till 20 års ålder. 
  • Rektor ska få långtgående befogenheter att prioritera om i timplanen för nyanlända elever, så att målen i första hand nås i de viktigaste basämnena.
  • Fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden.
  • Halverat sommarlov. Detta för att nyanlända, som kommit till Sverige i senare skolålder, ska kunna upprätthålla svenskkunskaperna och inte få för långt skolavbrott.

– Vi vill att fler ska lyckas i grundskolan och en viktig faktor för det är mer tid. De som kommer sent till svensk skola får väldigt kort tid att klara kunskapskraven. Våra förslag ger dessa elever mer tid i skolan tillsammans med lärarna, säger Christer Nylander till Skolvärlden.

* Kommer det finnas tillräckligt med lärare för att täcka upp för den här här ökade tiden?

– Det är en väldigt viktig fråga. Vi har brist på lärare, men det är just därför vi prioriterar denna grupp som behöver det allra mest. Vi kopplar det också till att det går att prioritera i timplanen. Att det grundläggande handlar om att få en bra start i det svenska språket.

* Ett av era förslag är halverat sommarlov för nyanlända elever. Tänker ni er någon morot för att få lärare att avstå från ledighet?

– Det kan man mycket väl tänka sig. Moroten för eleverna är att lära sig mer men det måste naturligtvis också finnas en morot för lärarna. Där får de olika huvudmännen fundera på hur de kan se till att det finns kompetenta lärare i klassrummet.

* Hur har ni tänkt styra fler förstelärare till utanförskapsområden?

– Det kommer att finnas särskilda statsbidrag för förstelärare, som ska öronmärkas för områden där de behövs allra mest. För mig är det jätteviktigt att det blir en central karriärväg för lärare att välja de skolor där de behövs mest. Där utmaningarna är som störst ska vi också ha de skickligaste lärarna. Lönen är en del av detta, men det handlar även om andra arbetsvillkor.

Kommentera