papper_skola_0

Foto: Shutterstock

Pisa

OECD godkänner Sveriges Pisa-resultat

En stor andel elever exkluderades från kunskapsmätningen Pisa 2018. Trots det får Sverige godkänt. I en granskning som regeringen beställt kallar OECD resultaten för "acceptabla”. Men det finns reservationer.

För att kunna säkerställa Pisa-resultaten 2018 har OECD granskat Sveriges genomförande av studien ytterligare en gång. I rapporten, som nu har levererats till Utbildningsdepartementet och Skolverket, kallas resultaten för acceptabla, med tanke på att Sverige tagit emot många invandrar- och flyktingungdomar som inte hunnit lära sig svenska.

Enligt OECD:s beräkningar är det uppskattade antalet elever som exkluderades från testerna i Pisa 2018 på grund av språket, jämförbart med det uppskattade antalet elever som potentiellt kunde bli exkluderade på grund av språket, skriver TT.

– Jag är glad att kunna konstatera att Sveriges PISA-resultat står sig. OECD konstaterar att det antal elever som exkluderades i Sverige är rimligt, givet det stora antal nyanlända som kom hit åren innan PISA 2018. Genomgången av exkluderingen är grundlig och det är bra att OECD bedömer att Sverige har uppfyllt PISA:s krav, säger utbildningsminister Anna Ekström i en skriftlig kommentar.

Det finns dock reservationer.

OECD påpekar att sifferunderlaget inte är exakt när det kommer till hur många elever som exkluderades på grund av de inte kan tillräckligt mycket svenska. På grund av dataskyddsförordningen har det nämligen inte funnits officiella siffror som gjort det möjligt att exakt kunnat beräkna hur många immigranter eller flyktingar som har undervisats mindre än ett år i svenska. I stället grundar sig sifferunderlaget i en uppskattning som bygger på diverse antaganden, rapporterar TT.

Samtidigt kritiserar Moderaterna och Liberalerna beslutet att låta OECD sköta granskningen, och ifrågasätter dess oberoende. 

– Det här är ett uppdrag som de fått av Sveriges regering och utbildningsministern, vilket vi har kritiserat. Med en oberoende extern granskning menar vi att det ska vara någon part som inte varit delaktig i genomförande och planering av Pisa 2018, och både OECD, Skolverket och regeringen genom utbildningsdepartementet har ju varit involverade på olika sätt, säger Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiska talesperson, till nyhetsbyrån.  

Bakgrunden till OECD:s granskning är kritiken mot Pisamätningen som genomfördes 2018 och presenterades strax före jul.

Jämfört med Pisa 2015 fick eleverna nu högre poäng i alla de undersökta ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap och Sverige placerade sig därmed genomgående över OECD-snittet.

– Det här är en glädjens dag. Jag är så glad för alla elever, lärare och rektorer som har kämpat och lyckats höja resultaten i alla de här ämnena. De ska vara stolta idag. Vi är tillbaka på den nivån vi hade 2006 och ligger en bra bit över OECD-genomsnittet. Men likvärdigheten stiger inte. Jag hoppas det här kan bidra till en ökad samsyn i riksdagen kring skolsegregationens orsaker, sa Anna Ekström till Skolvärlden i samband med beskedet.

Andra ifrågasattte dock resultaten, utifrån hur urvalet till mätningen 2018 gjordes.

Andelen elever som exkluderades från att skriva Pisatesten i Sverige var drygt 11 procent, jämfört med gränsen som egentligen går vid fem procent. Och enligt en granskning av Expressen hade skolorna även gallrat bort elever som borde ha skrivit testen, samtidigt som Skolverket gjort felberäkningar.

Ifrågasättandet slutade i att Anna Ekström beställde en granskning av OECD, som nu alltså har gett grönt ljus för de svenska Pisa-resultaten.

Nu ska landets sätt att sköta Pisa 2018 även granskas av Riksrevisionen.

”Riksrevisionen har andra och bättre möjligheter att ta in information från svenska myndigheter och skolor än vad OECD har. Vår bedömning är att vår granskning kan ge ett mervärde utöver OECD:s granskning”, skrev revisionsdirektör Sofia Sandgren Massih till TT på onsdagen. 

Kommentera