anna_ekstrom_1

Anna Ekström hoppas på större samsyn i skolpolitiken efter Pisa-rapporten.

Pisa

Anna Ekström: ”Svensk skola står stark tack vare lärarna”

Anna Ekström (S) är glad men ser anledning till eftertanke efter de senaste Pisaresultaten. Roger Haddad (L) menar att det är effekterna av Liberalernas politik vi ser.

Pisa 2018 resultaten

Läsförståelse.

  • PISA 2018: 506 poäng.
  • PISA 2015: 500 poäng.
  • PISA 2012: 483 poäng.
  • OECD-genomsnittet i PISA 2018 är 487 poäng. Bara fyra OECD-länder har nu statistiskt säkerställt högre resultat än Sverige, däribland Finland.

Matematik

  • PISA 2018: 502 poäng.
  • PISA 2015: 494 poäng.
  • PISA 2012: 478 poäng.
  • OECD-genomsnittet i PISA 2018 är 489 poäng.

Naturvetenskap

  • PISA 2018: 499 poäng.
  • PISA 2015: 493 poäng.
  • PISA 2012: 485 poäng.
  • OECD-genomsnittet i PISA 2018 är 489 poäng.

Här kan du läsa hela rapporten.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) gläds åt beskedet att Sverige fortsätter att prestera bättre i Pisa.

– Det här är en glädjens dag. Jag är så glad för alla elever, lärare och rektorer som har kämpat och lyckats höja resultaten i alla de här ämnena. De ska vara stolta idag. Vi är tillbaka på den nivån vi hade 2006 och ligger en bra bit över OECD-genomsnittet. Men likvärdigheten stiger inte. Jag hoppas det här kan bidra till en ökad samsyn i riksdagen kring skolsegregationens orsaker, säger hon till Skolvärlden.

Finns det en risk att man cementerar dagens system med kommunala nedskärningar och lärare som går på knäna när man ser att resultaten verkar stiga trots allt?

– Svensk skola står stark tack vare att Sveriges lärare lyckas upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen under väldigt tuffa förutsättningar. Men vi måste komma tillrätta med likvärdigheten. Det behöver inte minst de lärare som jobbar med för få kollegor. Det får ju en ännu större tyng på sina axlar.

Samtidigt som det totala resultatet i ämnena läsförståelse, matematik och naturvetenskap stiger i den nya Pisa-mätningen, så är likvärdigheten fortsatt låg. Lägst i Norden, faktiskt.

Varför är det så?

– Vi har en styrning av svensk skola som enligt min åsikt är alldeles för marknadsdriven. Och jag ser inga andra länder som följer efter och vill styra på samma sätt som vi gör. OECD är ständigt på oss att vi måste reformera. Mitt problem är att de förslag som vi hittills har lagt fram för att bryta skolsegregationen inte har fått särskilt stor uppskattning i riksdagen. Ska vi klara det här så behöver vi samsyn mellan fler riksdagspartier, och jag hoppas att den här Pisa-rapporten kan bidra till det, säger Anna Ekström.

Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad är även han glad över resultaten.

Roger Haddad
Roger Haddad

– Jag tycker att det är glädjande att Sverige fortsätter öka, trots att många lärare jobbar under tuffa villkor. Men självklart noterar jag att likvärdigheten inte finns där, säger han till Skolvärlden.

Du drar stora växlar på twitter och menar att det här är resultatet av Liberalernas skolpolitik. Hur tänker du då?

– De elever som deltog i den här undersökningen 2018 har ju gått nästan hela sin skoltid i den skola vi skapade med tidigare betyg och kunskapsfokus i tidigare ålder. Men det är klart att det här är ju lärarnas förstjänst, och elevernas.

Kan vi bibehålla den positiva trenden om vi inte får bukt med lärarbristen?

– Lärarbristen är ett jätteproblem för svensk skola och i längden så måste vi lösa den. Och det måste vi göra genom att vi gör läraryrket mer attraktivt, säger Anna Ekström.

– Lärarbristen drabbar alla regioner, och vi ser att det särskilt drabbar socioekonomiskt utsatta. Utöver de förslag vi läser om i januariavtalet så måste vi locka tillbaka några av de lärare som lämnat yrket. Den delen saknas helt i regeringens åtgärdsplan, säger Roger Haddad.

Och hur gör vi det?

– Det viktigaste är att angripa orsaken att man lämnar yrket, Det handlar om arbetsmiljö och möjlighet att fokusera på undervisningen. Att man kan upprätthålla ordning och reda. Respekten för Svergies lärare måste öka, säger Roger Haddad.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm