OECD-rapport

OECD: Skolan avgörande för fortsatt välfärd

Att vända kunskapsraset i svensk skola är avgörande för en fortsatt god svensk välfärd. Det konstaterar OECD i sin genomgång av den svenska ekonomin.

OECD konstaterar att Sverige är ett av få länder som har en tillväxt som är högre än före den globala finanskrisen 2008. Makroekonomin och finanserna är starka och tillväxten är hyfsad, menar de.

Men det finns orosmoln. De sociala skillnaderna är större än tidigare och det finns stora problem att ta itu med i skolan och på arbetsmarknaden.

OECD lyfter fram att Sverige är det land där 15-åringars resultat i Pisa-undersökningen har sjunkit allra mest och lyfter fram vikten av snabbt vända utvecklingen för att säkerställa de framtida kunskaperna och kunna behålla en god tillväxt.

OECD menar att Sverige ska satsa på att öka attrativiteten i läraryrket med hjälp av högre lärarlöner, en bättre lärarutbildning, mer flexibel arbetstid, mindre administration och bättra karriärmöjligheter. De föreslår också att ett centralt utbildningsråd ska bildas för att stötta skolpolitiken.

OECD pekar också på att Sverige måste bli bättre på att ge elever det stöd de behöver för att klara av skolan, oavsett föräldrars inkomster och bakgrund. Och att resurser måste riktas dit där de behövs bäst.

Här finns hela rapporten.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm