bo_jansson_almedalen_2015_web

– Det smärtar mig djupt att vi har fått ökade skillnader vad gäller likvärdighet, säger Bo Jansson.

| Foto: Mårten Färlin
Seminarium

Lärarna kan minska samhällsklyftorna

Ojämlikheten i svenska skolan ger samhällsekonomiska problem, enligt OECD. Det vill lärarfacken och LO lösa genom att pressa politikerna till att ge lärarna förutsättningar att ge eleverna fullt stöd stöd – vilket kan minska samhällsklyftorna.

Läs mer

Läs mer om senaste OECD Economic Survey of Sweden här

Sverige står inför stora utmaningar när det gäller ojämlikhet i skolan och på arbetsmarknaden. Det visar en samhällsekonomisk granskning gjord av OECD, som Skolvärlden har skrivit om tidigare. 

I samband med ett seminarium på Almedalen i Visby presenterade Christophe André och Jon Pareliussen från OECD de rekommenderade åtgärderna.

– Lärarna måste ges möjlighet att ge det stöd eleverna behöver, säger Jon Pareliussen. 

OECD vill dessutom bland annat vill se ökad attraktivitet på läraryrket genom bättre karriärmöjligheter och höjda lärarlöner, särskilt för de som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden, som i nuläget tjänar mindre.  

– Det smärtar mig djupt att vi har fått ökade skillnader vad gäller likvärdighet, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, som uppmanar politikerna att ordna en likvärdig finansiering oavsett var barnen bor.

OECD vill att lärarna får ökat förtroende. Bo Jansson håller med, och menar att ökade förutsättningar för lärarna att sätta in fullt stöd till eleverna kan minska klyftorna i samhället.

– Vi professionella i skolan måste ges de bästa förutsättningarna att göra det jobb vi så gärna vill göra. Vi kräver ökat förtroende och ordinationsrätt, så att vi kan sätta in stöd tidigt, säger han.

Även Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, anser att man måste lita mer på lärarna.

– De möter barnen varje dag och kan göra en bedömning och se vad som behövs. Vi ser i dag en brist på tilltro, säger hon, och menar att det finns en stor samhällsekonomisk vinst med att investera i skolan:

– Det är tveklöst så att om man investerar i skolan så får man mångfalt tillbaka. En nyckelfråga är lärarbristen. Vi kommer ingen vart med varken svensk ekonomi eller ökade resultat om vi inte har lärare.

Lärarnas Riksförbund har inlett ett fyra år långt samarbete med Lärarförbundet och LO, som innebär ett gemensamt arbete för en likvärdig skola. Samarbetet omfattar forskningsprojekt, skarpa förslag mot regeringshåll och opinionsbildning.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO menar att en jämlik skola är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor, och anser att samarbetet med skolans fackförbund innebär stora möjligheter. 

– Jag hoppas att samarbetet ska leda till praktiska lösningar vad gäller skolans roll i att hjälpa personer med låga kvalifikationer in på arbetsmarknaden, säger han.  

Seminariet avslutades med en debatt mellan Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson för Folkpartiet och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

– De två viktigaste reformerna de kommande åren är dels ett förstatligande av skolan för ökad likvärdighet, dels en fortsatt höjning av läraryrkets status, säger Erik Ullenhag.

Helene Hellmark Knutsson menar att nuvarande regering möter OECD:s rekommendationer tämligen väl. 

– Vi behöver även investera mer i kunskap och utbildning för att klara framtida utmaningar. Men jag är glad att regeringen har prioriterat de områden som OECD pekat på, säger hon, och syftar då till satsningar på tidiga insatser, ökade resurser till skolor med låga resultat och höjda lärarlöner för ett mer attraktivt yrke.

Kommentera