annie-loof-almedalen-2015
Foto: Mårten Färlin
Partiledartal (C)

Annie Lööf gav skolan tre minuter

Annie Lööf (C) var först ut när årets Almedalsvecka inleddes. Valfrihet, grön skatteväxling, mångfald och öppenhet var fyra ord som stack ut. Skolan och utbildning ägnade hon knappt tre minuter. 

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, öppna sitt tal från stora scenen i Almedalen med att fråga hur många i publiken som har planerat ett träd och sett det växa.

Hon kopplade det växande trädet till Alliansen och det faktum att Alliansen inte kommer att fortsätta växa av sig själv.

”Den kraft som svensk borgerlighet stått för behöver få ny energi. Vi behöver tålmodigt men målmedvetet börja bygga för framtiden. Så nu, för att kunna skörda senare”, sa hon.

Hon pratade om alla fyra Allians-partiers behov av att utveckla sin politik, både var för sig och gemensamt, utifrån fyra liberala grundvärderingar: fri företagsamhet som skapar jobb i hela landet, tron på grön tillväxt, kampen för valfrihet och mångfald och öppenhet mot omvärlden.

Liksom tidigare år klockar Skolvärlden tiden partiledarna ägnar åt skolfrågan i sina tal, för Annie Lööfs del blev det knappt tre minuter.

Hon pratade bland annat om att ansträngning och arbete ska löna sig. Att man ska vinna på att utbilda dig. Och att skolan ska ge likvärdiga möjligheter i hela landet.

Hon pratade också om att det måste vara enkelt att hitta ett nytt jobb och att det kan säkerställas genom att man kan utbilda sig hela sitt yrkesliv.

”Det behöver också finnas ett utbildningssystem som är i takt med tiden. Som gör det möjligt att byta riktning under yrkeslivet, bredda sin kompetens eller komma tillbaka efter en sjukskrivning. Som inte cementerar yrkesrollen och skapar onödiga hinder för att utbilda sig”, sa hon.

Centerpartiet föreslår därför att Ykreshögskolan ska bli mer flexibel. De vill bland annat ta bort kravet på att kvalificerade utbildningar måste pågå i minst två år, istället ska Yrkeshögskolan också kunna ge kortare utbildningar och kurser som ger kvalificerade kunskaper. 

Hon ägnade en längre stund åt att prata om vikten av att bevara valfriheten och nämnde då byskolorna:

”I dag när vi är vana vid att kunna välja är det lätt att glömma hur det faktiskt såg ut. Svårt att föreställa sig att förskolan tvingas lägga ned, att byskolan inte kan ersättas av ett föräldrakooperativ eller en friskola om kommunen drar sig tillbaka.”

Slutet av sitt tal ägnade hon åt öppenhet och åt Sveriges ansvar för att hjälpa människor som kommer hit, och se till att integrationen blir bättre:

”Borgerlighetens väg framåt behöver vara att lösa de praktiska problemen. Se till att öppenheten inte krymper, utan att integrationen fungerar genom att jobben och bostäderna blir fler. Genom mer pengar till kommunerna så att de kan hjälpa nyanlända barn att snabbt lära sig svenska.”

Kommentera