isak_skogstad

Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

Nytt förslag

Så ska lärarutbildningen moderniseras

Svenska som andraspråk och digital kompetens är två av fyra områden som bör bli obligatoriska på lärarutbildningen, enligt nytt förslag från (M) tillsammans med lärarförbundens studerandeföreningar.

I dag presenterar Moderaterna, tillsammans med Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Lärarförbundet Student, ett nytt förslag om lärarutbildningens utformning.

Enligt förslaget bör lärarutbildningen moderniseras genom att göra följande fyra områden obligatoriska: Svenska som andraspråk, digital kompetens, specialpedagogik och ledarskap.

Det för att lärarna ska klara att möta skolans nya utmaningar, enligt Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

– Sverige är det land i Europa som har flest flerspråkiga elever och var femte elev i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Då är det viktigt att svenska som andraspråk finns som ett perspektiv i lärarutbildningen, säger hon.

Camilla Waltersson Grönvall är orolig över att det råder att skillnad på lärarnas digitala kompetens, beroende på var man befinner sig i landet, något hon vill åtgärda.

– Det måste finnas en likvärdig digitaliseringskompetens över hela landet, säger hon.

Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening menar att den auktoritet som förr hängde ihop med lärarrollen, inte gör det längre, varför ledarskap bör vara en del av lärarutbildningen.

– I dag kommer inte auktoritet automatiskt med läraryrket, utan det måste man införa på egen hand. Då kan det vara bra att utbildas i att leda en klass i praktiken.

Det fjärde området som bör bli obligatoriskt, enligt förslaget, är specialpedagogiken. Specialpedagogiken ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, såsom den är utformad i dag, menar Isak Skogstad, som dock inte anser att det räcker.

– Specialpedagogiken behöver implementeras i alla ämnesmoment i lärarutbildningen och bli en del av ämnesdidaktiken, så att den inte lämnas därhän under själva undervisningen, säger han.

Att få plats med de nya ämnena är inte ett problem, menar Isak Skogstad, som refererar till en undersökning från TCO som visar att 53 procent av alla lärarstudenter har mindre än åtta timmar lärarledd undervisning i veckan.

– Det är en utbildning som ska bedrivas på heltid så det finns utrymme. Längden på utbildningen är bra, den måste bara fyllas med innehåll, säger han.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm