CREATION ENTREPRISE

Olika strategier för att orka stressen

Läraryrket har blivit mer stressigt. Orsaken är alla förändringar.
Nya krav tar tid från det pedagogiska uppdraget och påverkar såväl hälsa som familjeliv och pedagogisk ambition. Det bekräftas av en pinfärsk doktorsavhandling.

Här hittar du avhandlingen

Marianne Strömbergs avhandling ”De första sex åren: en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång” kan laddas ner som pdf på:
http://bada.hb.se/handle/2320/5462

Under det senaste decenniet har lärarrollen förändrats. Allt mer krävs av lärare utanför klassrummet. Dokumentationer, uppföljningar, deltagande i utvecklingsarbeten ökar samtidigt som lärarens och skolans insatser kontrolleras genom inspektioner och utvärderingar.  Allt tar tid, tid som egentligen inte finns, eftersom de utökade skyldigheterna inte kompenseras med motsvarande mängd arbetstid.
– Lärarna har olika strategier för att hantera det här. En av lärarna i min studie löser det genom att dra ner sin ambitionsnivå. Hon fokuserar på det som händer i hennes klassrum och försöker värja sig mot alla nya uppdrag som läggs på henne, säger Marianne Strömberg som i forskningssyfte följt fyra nyblivna lärare under sex år.
Ett annat sätt att hantera tidsbristen är att dra ner på tiden för förberedelser av lektioner., något som alla lärare i studien känt sig tvingade till.
– Även om de i viss mån kopplar det till ökad rutin i yrket så ser de det inte som en positiv utveckling. De är inte nöjda med sig själva när de drar ner på tiden för förberedelser, säger Marianne Strömberg.

Yrket tar all hennes tid

Andra väljer att jobba mer för att hinna med.
– En av lärarna jobbar så mycket att hon inte hinner med sina fritidsintressen längre. Hon har blivit helt uppslukad och har låtit läraryrket bli hennes fritidsintresse. I början smög hon inför sin familj med hur mycket hon jobbade. Nu har hon sagt till dem att de får acceptera att hon jobbar så mycket som hon gör för att hinna med, säger Marianne Strömberg.
Att tvingas sänka sina ambitioner eller offra sin fritid för att hinna med jobbet är riskfaktorer för ohälsa. En av lärarna i undersökningen blev sjuk och bytte skola. Andra berättar om hur deras arbetsbörda ökat när kollegor blivit utbrända eller att de fått diskreta varningar från kollegor om att de måste ta det lite lugnare. Oron för att bli utbränd ligger som ett bakgrundsbrus i flera av berättelserna. Oron är inte obefogad. Arbetsmiljöverket konstaterade 2006 att skolan blivit ett av landets största arbetsmiljöproblem.
– Jag tycker att man kan se ett samband. Men det beror inte på att lärarna är dåligt utbildade eller på att de är dåliga pedagoger. Tvärtom, undervisningen klarar de. Det som slår dem till marken ibland är alla nya krav. Det utvidgade uppdraget skapar stress och sliter på dem. Jag tycker att man har missat helt att se vilka konsekvenser det utökade uppdraget får för lärarnas arbetssituation. De borde inte få så mycket uppdrag att det inkräktar på förberedelsetiden, säger Marianne Strömberg.

Prata om arbetsvillkoren

En sak man skulle kunna göra för att behålla ett lokalt utvecklingsarbete och få bättre arbetsförhållanden är, enligt Marianne Strömberg, att ge möjlighet för lärare att jobba på heltid med utveckling. En annan är att ta upp en ny tråd i debatten om skolan och dess svårigheter.
– Man fokuserar i dag mycket på att lärare ska bli duktigare i sina ämneskunskaper. Och det är väl bra med kunnigare lärare. Men det som saknas är en diskussion om vilka arbetsvillkor lärarna måste ha för att klara av att undervisa. Jag tror att lärare i dag har en arbetssituation som inte gynnar undervisningen, säger Marianne Strömberg.
Det skulle heller inte skada, menar hon, om debatten också innefattade lärarnas arbete med professionell omsorg och med fostran eftersom det också påverkar kunskaper och studieresultat och är en uppgift som kräver både tid och engagemang.

Kommentera