Anna Kaya

Önskas: arbetsro!

Vi lärare behöver samma sak som eleverna; tillit, stöttning och att man har höga förväntningar på oss. Det säger Anna Kaya som framförallt önskar arbetsro för skolan.

Hur reagerade du på PISA-resultatet?

– Jag tycker att det är oerhört sorgligt att vi inte har kommit längre. Jag tycker att vi har kämpat och försökt.

Vad beror resultatet på, tror du?

– Vi har ingen likvärdig skola i Sverige i dag och det är ett stort problem. I Skolverkets sammanfattning så tar man upp det individualiserade arbetet, friskolereformen och det fria skolvalet, kommunalisering och mycket mer. Alla delar spelar säkert in. Men det är mer intressant att prata om vad vi bör göra nu.

Och vad bör vi göra?

– Jag önskar tydliga förutsättningar för lärare att få vara lärare. Att vi får ägna oss åt att undervisa samt att vi får förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete i skolorna – att jag som lärare får förutsättningar att utveckla min undervisning tillsammans med mina kollegor.

Går inte det idag?

 – Någonstans går det ju snett. Jag kan tycka att man har haft lite för stort fokus på att kontrollera. Man kontrollerar elevernas måluppfyllelse och skolornas måluppfyllelse istället för att lägga resurserna där vi kan göra skillnad. Vi måste utveckla och anpassa vår undervisning. Det är i klassrummen vi kan göra skillnad.

Man pratar mycket om att höja lärares status och lön, minska administrationen och mycket annat. Skulle det påverka hur du arbetar i klassrummet?

– Vi lärare behöver samma sak som eleverna, vi behöver tillit, stöttning och att man har höga förväntningar på oss. De bitarna saknas från politiskt håll, det är många föräldrar som känner att de inte har en tillit till skolan och medierna visar upp en bild där man inte heller har tillit till att lärarna kan utföra sitt uppdrag och det här blir en negativ spiral.

– Men vi ska förstås inte ge en positiv bild om den inte finns. Pisa visar på ett oroväckande resultat och det här är något som vi måste ta tag i. Som lärare måste jag ta mitt ansvar och det kan jag göra i mitt klassrum och genom att försöka bidra till kollegialt lärande. Jag vill inte leta syndabockar utan tänker att oavsett vilken relation man har till skolan, förvaltningschef, lärare, förälder eller elev, så har man ett ansvar för att förändra.

Vad krävs för att du ska kunna göra ett bra jobb?

– Vi måste få arbetsro. Man pratar om arbetsro i klassrummet, men det gäller ju också arbetsro i lärandeorganisationen. Och jag vill inte se skolan som ett politiskt slagträ. När man säger att skolan ska bli årets valfråga då blir jag nästan ledsen. Jag tycker inte att skolan ska vara en valfråga. Men framförallt önskar jag att vi ska få förutsättningar att bedriva och utveckla undervisningen.

Anna Kaya är grundskolärare i årskurs 1-7 och lärare i svenska som andraspråk på Norrbackaskolan i Märsta.

Kommentera