Fackligt

Öppning för ny organisering av Sveriges lärare

Åsa Fahlén

Åsa Fahlén välkomnar Lärarförbundets ansökan om medlemskap i Saco, men poängterar att det är mycket arbete kvar att göra när det gäller lärarnas framtida organisering.

| Foto: Jennifer Glans och Shutterstock

Lärarförbundets ansökan om ett Saco-medlemskap öppnar upp för en ny organisering.
– Man skulle kunna säga att ett hinder är undanröjt nu när Lärarförbundet beslutat om Saco-tillhörighet, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Åsa Fahlén låter förväntansfull när Skolvärlden når henne precis efter att Lärarförbundet på sin kongress beslutat sig för att söka medlemskap i Lärarnas Riksförbunds centralorganisation, Saco.

– Det är naturligtvis tillfredsställande. För oss var det en grundförutsättning för att arbetet med lärarnas framtida organisering ska kunna fortsätta, säger Åsa Fahlén.

Det var på Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 som styrelsen fick i uppdrag att utreda och lägga förslag på en ny möjlig organisering som bättre tillvaratar medlemmarnas intressen än dagens LR.

– Vi har med oss fyra grundkriterier från våra medlemmar som är en förutsättning för att en ny organisering i någon form ska kunna vara aktuell, säger Åsa Fahlén.

De kriterierna kom bland annat fram i den organisationsutredning och de efterföljande remissvaren som presenterades i mars. Och när Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledare i juni skrev på en gemensam avsiktsförklaring punktades dessa grundförutsättningar upp:

  • En ny organisering behöver återfinnas i Saco. LR och Sveriges skolledarförbund stödjer en eventuell ansökan från Lärarförbundet.
  • En organisering behöver bygga på att medlemmarna har en akademisk utbildning och att lärarna är behöriga för sitt uppdrag.
  • En ny organisering behöver vara av federativ karaktär eller en federation.
  • Inom ramen för en gemensam organisering ska skolledare ha en egen organisation.

Den första punkten går att checka av. De tre som är kvar är också sådana som medlemmarna i Lärarnas Riksförbund ansåg vara viktigast. Är det något som gått er emot i den gemensamma avsiktsförklaringen med Lärarförbundet och Sveriges Skolledare?

–Vi står bakom avsikten att komma överens om dessa förutsättningar gemensamt med våra syskonförbund och det känns bra, säger Åsa Fahlén. Däremot har vi inte klarat ut dem riktigt ännu. Det återstår att se om vi lyckas.

Lärarförbundets Sacoansökan kommer att behandlas på Sacos kongress 10-11 november.

Vad händer närmast?

– Vi kommer under hösten att kontinuerligt informera och involvera våra ombud och medlemmar. På onsdag till exempel kommer vi att ha ett möte med våra förbundsmötesdelegater. I nästa vecka kommer vi också ha ett gemensamt förbundsstyrelsemöte med Lärarförbundet och Sveriges Skolledare. Vi har planerat in ytterligare ett sådant gemensamt förbundsstyrelsemöte i höst.

Det låter som att ni har mycket att göra?
– Ja, och pandemin har ju inte gjort det enklare för oss…sådana här saker måste man ju inte bara vara transparent med – det måste finnas tid att prata ordentligt och helst sitta ner och förklara och svara på frågor, säger Åsa Fahlén.

I maj 2022 är det tänkt att Lärarnas Riksförbund fattar beslut om en ny organisering på förbundsmötet. Hur stor är chansen att ett förslag om något nytt gemensamt med Lärarförbundet och Sveriges Skolledare går igenom?

– Vi måste jobba stenhårt för att det skarpa förslaget blir så bra som möjligt och vi måste fortsätta vara transparenta mot medlemmarna om de steg vi tar och varför vi tar dem. På förbundsmötet krävs det fem sjättedelars majoritet för att vi ska kunna gå vidare och göra verklighet av förslaget. Vi har mycket kvar att arbeta med, säger Åsa Fahlén.

Om beslutet fattas på förbundsmötet kommer den nya organiseringen börja verka 2023

Kommentera