hej_lokalombud_pelle

Pelle Brändén undervisar i matematik och filosofi på Rosendalsgymnasiet i Uppsala och är lokalombud för Lärarnas Riksförbund.

Fackligt

Pelle: Därför är jag lokalombud

Läraren Pelle Brändén undervisar på Rosendalsgymnasiet i Uppsala och är lokalombud för Lärarnas riksförbund.
Här berättar Pelle vilken fråga han tycker är viktigast just nu – och vad det är som driver honom i det fackliga arbetet.

  • Vilken är den viktigaste frågan på din skola just nu? 

– Arbetsbelastningen. Uppsala kommun drogs med kraftiga neddragningar för ett par år sedan och det kan man försöka möta på olika sätt. Vår skola valde bland annat att dra ner på kringpersonal. Vi skar exempelvis ner på administration och på vaktmästeri – och dessutom höjdes undervisningstiden och det har satt djupa spår märker vi nu. Lärarna upplever att de får göra mer saker själv och det tar mycket längre tid innan saker blir åtgärdade. När saker strular så tenderar det att strula mer och längre eftersom att vi har färre personal på skolan. 

  • Vad är det som driver dig i ditt fackliga arbete? 

– På den skolan jag arbetar på så har vi alltid haft en skolledning som har varit samarbetsvillig och velat bolla saker med facket. Den lokala samverkan har varit där och jag känner att man gör riktig nytta som lokalombud. Det fungerar riktigt bra tycker både ledningen och vi från personalens håll. Nu har tyvärr Uppsala kommun valt att dra in den lokala samverkan här strax före jul – det kom som ett hårt slag. 

  • Hur ser ett bra fackligt arbete ut?

– Ett bra fackligt lokalt arbete tycker jag sker bäst i en samverkan som fungerar och där man har medlemmar som också vill göra sin röst hörd, så att man känner sig representativ. Men det handlar också om att fokusera på rätt frågor. Facket bör fokusera på arbetsmiljön – främst arbetsbelastningen. Det är den enskilt största och viktigaste frågan just nu.

Kommentera