mimmijonkoping

Mimmi Rönnqvist, LR stud, tycker att det är bra att utvärdera lämplighetstesterna.

Lärarutbildning

Permanentat lämplighetstest till lärarutbildningen

Nu permanentas antagningstesterna till lärarutbildningen vid Jönköping University.
– På sikt skulle det kunna bidra till att höja kvaliteten på lärarutbildningen, säger Fausto Callegari, utvecklingsledare vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Så många blev antagna med test

Under försöksomgången 2016 sökte 326 personer till ämneslärarprogrammet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

89 av dessa gjorde antagningstestet. 

6 av dessa bedömdes som ännu inte lämpliga, 12 som mycket lämpliga.

Redan nu i vår påbörjas antagningsintervjuerna till lärarutbildningen i Jönköping. De kompletteras med en skriftlig uppgift som görs vid intervjutillfället.

De som söker får träffa tre bedömare under tjugo minuter, och får svara på frågor som rör kriterier och förmågor som anses viktiga för blivande lärare.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening har länge pekat på bristerna i dagens lärarutbildning. Men nytillträdda ordföranden Mimmi Rönnqvist är kluven till lämplighetsprov vid antagning till utbildningen.

– Våra elever är väldigt olika och vi studenter är inte en homogen grupp och det tror jag är positivt för skolan, att alla har olika lärare som man kommer olika överens med, säger hon.

Lämplighetstester genomfördes på prov vid universitetet inför antagningen till ämneslärarutbildningen höstterminen 2016.

Då genomförde 89 personer provet, 6 bedömdes som ännu ej lämpliga och 12 som mycket lämpliga.

Experterna bedömmer de ansökandes motivation, deras förmåga att kommunicera och interagera, deras förmåga att reflektera över läraryrket samt förmågan att ta en ledarroll.

Testerna är dyra att genomföra.

– Det är väldigt kostsamt eftersom det är många personer som är involverande, men vi har bedömt att det är värt det. De som kommer igenom tenderar att genomföra utbildningen i högre utsträckning, och det minskar avhoppen från lärarutbildningen, säger Fausto Callegari.

Tanken är att tester ska leda till att de allra mest motiverade söker utbildningen.

– Det är bra att det provas. Vi måste prova olika sätt. Det är bra att prova i mindre skala först. Men det ställer höga krav på hur man utformar provet, säger Mimmi Rönnqvist.

Elever som bedöms ”ännu ej lämpliga” kan ändå söka vid annat lärosäte.

Kommentera