estland5

Marike Tuis är lärare i Tallinn.

| Foto: Magnus Glans
Pisa

Pisa-forskaren manar till försiktighet

Kan Sverige snegla på Estland för att höja Pisa-resultaten? Daniel Pettersson manar till försiktighet i jakten på pedagogiska lösningar i andra länder. 
– Man måste ju ta hänsyn till samhälleliga och sociala sammanhang, säger han.

Estland har gemensamma nämnare med andra länder som går bra i Pisa, som är svåra eller rent av inte önskvärda att efterlikna. De återfinns i till exempel Singapore, Sydkorea, Shanghai och Polen för att nämna några av de länder som agerat epicentrum för skolvärlden före Estland. Det menar Daniel Pettersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Dalarna, som forskat på Pisa och andra jämförande kunskapsmätningar.

– För många elever i världen är skolan blodigt allvar. I Estland ses nog utbildning mycket som en möjlighet. Det är där det avgörs om du kommer lyckas i livet eller inte, skolan avgör verkligen dina möjligheter att försörja dig. Du kan slås ut på riktigt, och det är ju ett starkt incitament att plugga det där lilla extra. Så är det även i Asien.

Han menar att Sverige har genomgått en fokusförändring till ett annat synsätt.

Daniel Pettersson.
Daniel Pettersson.

–  Här tänker man sig i stället utbildning som en rättighet. Det gör att man som förälder kan ställa vilka krav som helst på skolan i stället för på sitt eget barn eller på sig själv. Det kommer sig av att den normalsvenska killen i 20-årsåldern uppväxt i medelklassen kommer att klara sig bra även om han bara presterat ”good enough” i skolan. För elever med invandrarbakgrund spelar det större roll, och i viss mån tjejer.

Därför menar han att jakten på den ultimata pedagogiken bygger på en illusion: att geografisk plats och kulturell kontext inte spelar någon roll.

– Man tror att man kan åka till Shanghai för att lära sig att undervisa högstadieelever i Halmstad. Men ganska mycket talar emot det. Man måste ju ta hänsyn till samhälleliga och sociala sammanhang. Idén att det finns en best practice som fungerar överallt frammanas av sådana här undersökningar.

Daniel Pettersson menar också att man gör det lite för lätt för sig om man sätter likhetstecken mellan bra Pisa-resultat och bra skola.

– Det är en skola som är bra på att tillhandahålla de kunskaper som mäts i Pisa Men det är ju väldigt olika vilka mål olika nationella skolsystem strävar efter. 

Han tycker samtidigt att Pisa är intressant eftersom det med sin genomslagskraft påverkar skolsystem runt om i världen att ställa om de målen.

– Pisa är ett policyinstrument för OECD för att åstadkomma förändringar, men paradoxalt nog är det de länder som inte gör så mycket förändringar som lyckas bäst. De framgångsrika länderna pratar om autonoma lärare med stor möjlighet att påverka som en nyckel.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm