hakan
Forskning

”Positiva förväntningar ger motiverade elever”

Respekt, öppenhet och positiva förväntningar leder till motiverade elever och bättre resultat. Motivation är inte en egenskap som man har eller saknar.
​– Snarare är det en följd av tidigare erfarenheter och det bemötande man får, säger Håkan Jenner, senior professor i pedagogik. 

Jobba med elevernas motivation

Håkan Jenners viktigaste tips för motivation

  • Kom ihåg att motivation inte är en egenskap utan ett resultat av tidigare erfarenheter och det bemötande man får.
  • Fundera på vad som kan påverka elevens motivation. Vilka förklaringar finns det till att eleven kanske inte är motiverad? Är det till exempel rädsla för misslyckande snarare än bristande vilja?
  • Var uppmärksam på de förväntningar som du förmedlar. Se på din elev i ett gott ljus. 

Sju tips på hur du kan jobba med elevernas motivation

  • Utgå från din elevs drömmar och stötta hen i att komma in på det spåret via utbildning och lärande.
  • Använd mycket humor. Skoja med dina elever, bjud på dig själv och dina egna tillkortakommanden. 
  • Sänk förväntningarna på betygskraven. Det kan vara till hjälp att berätta för elever som inte presterar i skolan att det oftast räcker med ett E på ett yrkesprogram för att få ett jobb.
  • Prata konkret. Ge exempel på löner, vad det kostar att bo och leva och vad som krävs för att få bidrag.
  • Surfa på Platsbanken, sidor om utbildningar och lönestatistik för olika yrkesgrupper. Visa att det finns skillnader.
  • Räkna på skillnaden i ekonomi mellan att jobba och leva på bidrag. Då kan eleven förstå vad man kan tjäna på att göra sitt bästa i skolan.
  • Fråga eleverna vad de skulle köpa för 10 000 kronor. Det ger en bra bild av vilka materiella vardagsdrömmar eleven har. Visa att mycket går att köpa eller göra när man jobbar.

Källa: Margareth Hagberg och Magnus Skråge

Håkan Jenner, vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, har länge forskat på frågor kring pedagogik och motivation. Det viktigaste avstampet tar han i det faktum att motivation inte handlar om en elevs vilja eller ovilja att lära sig. Motivation är nämligen inte en egenskap utan ett resultat av erfarenheter som man har gjort tidigare i livet. Det vill säga, om en elev i många år av sin lärare har fått höra att han eller hon inte duger, inte kan eller levererar enligt de krav som finns – ja då är risken stor att det också blir på det viset.

– Om läraren däremot har positiva förväntningar kan eleven tänka att det ska gå bra och läraren tror på mig, säger han.

Håkan Jenner menar att det alltid går att motivera sina elever – även de som inte vill, smiter undan, skolkar eller struntar i prov och läxor.

– Det handlar inte om några märkvärdiga saker. Läraren ska finnas till och se eleven i ett gott ljus. Du ska stötta och locka fram det bästa hos dina elever. Det är viktigt att lyssna, att fundera lite kring vad eleven har för erfarenheter. Kanske har en lärare för flera år sedan sagt att hon eller han inget kan?

Motivera genom att vara positiv och be–römma dina elever.

– Om du ofta får höra att du inte är värd någonting varför ska du då försöka?

Med andra ord, positiva förväntningar le-
der till goda resultat, negativa till dåliga.

– Forskning visar att elever som läraren ser på med positiva ögon är mer aktiva och får mer beröm av läraren. De får också längre betänketid och annan hjälp om de inte kan svaret på en fråga eller uppgift. Elever som har låga förväntningar på sig själva finns i skuggan, de får inte alls samma chans. De presterar sämre och läraren får sin uppfattning bekräftad. Det blir en ond cirkel som är svår att bryta, säger Håkan Jenner.

För att motivera elever att prestera i skolan och samtidigt göra det bra finns det några tips. För det första handlar det om att hela tiden tänka på elevens erfarenheter.

– Fundera på vad du kan bidra med och vilka rationella skäl det finns för att han eller hon är så här? Hur ser din elev på framgång och misslyckanden? Sedan är det viktigt att tänka på detta med förväntningar. Vad är det jag signalerar? Tänk över tonfall och kroppsspråk, det ska finnas en uppriktighet i det du säger. Kan det hända att du kommenterar dåliga resultat öppet? Och varför gör du det i sådana fall?

Håkan Jenner tycker för det andra att alla ska försöka minnas och reflektera över sin egen skolgång.

– I bästa fall kan vi tänka på skolan som det goda minnet. Men hur många har inte ett minne från skolan som sitter kvar som en tagg i hjärtat? Det kan vara någon som har anklagat dig för fusk? Ironiserat över ett svar? De där sakerna sitter djupt och jag tycker att varje lärare ska ställa frågan till sig själv. Hur minns du din egen skolgång? Fanns det någon lärare som var extra bra? Varför? Det är där du har ditt uppdrag.

Håkan Jenner uppmanar lärare att tänka på hur de vill att eleverna ska minnas dem om tio eller femton år.

– Du ska sprida det goda minnet. Eleverna ska minnas dig som en bra lärare och du som lärare kan skapa en sådan atmosfär att till synes omotiverade elever börjar tro på sig själva och sin egen förmåga.

Skriften ”Motivation och motivationsarbete i skola och behandling”, kan laddas ner gratis från Skolverkets hemsida. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm