klassrumrektor

Rektorer och lärare som inte levererar i utsatta skolor, bör få gå, enligt en ny rapport.

Utsatta skolor

Rapport: Byt ut lärare som inte levererar

Byt ut lärare och skolledning när utsatta skolor inte levererar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport om hur man höjer resultaten i skolor i utsatta områden.

Det råder stora skillnader i resultat mellan svenska skolor. Generellt gäller att skolor där många föräldrar saknar utbildning eller där eleverna inte har svenska som första språk presterar sämre.

Men så finns det skolor som presterar över förväntan med tanke på elevernas socioekonomiska bakgrund.

Rapporten ”Lär av de bästa – vikten av att stärka skolan i utanförskapsområden” listar förslag för att öka resultaten på utsatta skolor.

Slutsatsen för rapporten är att det krävs flera olika insatser för att bryta segregation och få bukt med problemskolor, där personalomsättningen är hög och andelen utbildade lärare är låg.

Insatserna skulle bland annat vara att rekrytera lärare med stort engagemang och goda ämneskunskaper och ge möjlighet till kollegialt lärande. Men också att göra det lättare för skolledare att göra sig av med lärare som inte levererar.

– Varför skulle andra regler gälla för lärare än andra på arbetsmarknaden, frågar sig Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Hon är kritisk till förslaget.

– Det är inte lätt att göra ett bra jobb om man inte får rätt förutsättningar, säger hon.

Men rapporten från tankesmedjan Fores förespråkar också att rektorer och andra skolledare ska avsättas om de inte lyckas höja resultatet för skolan.

– Med detta menar vi inte alls att lärare ska gå under andra regler på arbetsmarknaden än andra yrkesgrupper. Det enda vi vill åt är en attitydförändring, där vi från många håll hör att man inte använder de möjligheter som lagen redan ger att byta ut medarbetare när så är påkallat. Till exempel när en lärare inte levererar under en längre tid, säger Oskar Adenfelt, projektledare på Fores.

Sara Svanlund är skeptisk även till att byta ut skolledare.

– Det är klart att ledningen är viktig, det handlar om förutsättningar vi kan få som lärare. Men i första hand behöver man se över ledarskap och fortbildning och om skolan är organiserad på rätt sätt, säger Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Matz Nilsson, ordförande för Skolledarna, är tveksam.

– Byta gör man bara om det visar sig att man har lagt ner mycket resurser och att det inte ger resultat. Men det är inte det man primärt börjar med, utan att titta på stödstrukturen. Det måste finnas empiri och vetenskapligt stöd för åtgärder. Men det är självklart så att resultatet för en utsatt skola handlar främst om en skicklig ledning. Ledningen har betydelse, säger han.

Sara Svanlund har ett tips för skolledare.

– Man får ta sig en funderare: vill jag jobba med det här? Jag tror inte på tillsvidareanställning för rektorer, utan att det är viktigt att fundera ”är jag rätt person för den har platsen just nu?”

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm