fridolin_och_aida
Foto: Mårten Färlin
Vårbudgeten

400 miljoner mindre till skollokaler

Det blir mindre pengar till upprustning av skollokaler men 40 miljoner mer för fler behöriga sfi-lärare. Det är ett par nyheterna i regeringens vårändringsbudget för 2016 som berör skolan.

Sedan tidigare är det känt att regeringen höjer statsbidragen till kommunerna med tio miljarder kronor från och med nästa år. Pengarna ska bland annat gå till att anställa fler personer inom välfärden.

Samtidigt blir det 500 miljoner kronor färre för att rusta upp skollokaler.

– Vi senarelägger en del satsningar för att klara utgiftstaket, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

100 miljoner kronor kommer dock gå till kommunerna för att de ska få fram fler nya skollokaler – behovet har ökat kraftigt med anledning av det stora antalet nyanlända i Sverige. Regeringen föreslår också ytterligare 40 miljoner kronor satsas på att få fler behöriga sfi-lärare, samt sammanlagt 30 miljoner kronor för att vidareutbilda obehöriga lärare och öka resurserna till den särskilda kompletterande lärarutbildningen.

Totalt satsas 500 miljoner kronor under detta år på nyanländas etablering. Utgifterna för etablering av nyanlända beräknas stiga från 15 till 56 miljarder kronor per år fram till 2020.

– Vi saknar riktigt skarpa förslag i budgeten. Till exempel hade regeringen kunnat avsätta pengar till lärarassistenter redan nu. I stället skjuts satsningar vi hade räknat på framtiden och det är olyckligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och fortsätter:

– Det går bra för svensk ekonomi nu och varje krona som satsas på utbildning är oerhört viktig. Av de tio miljarder som går till kommunerna så måste mycket gå till skolan. Pengar till utbildning och till skolan är ingen kostnad, utan en investering för framtiden. Utbildning är också nyckeln till en bra integration för alla de som kommer hit.

* I en tidigare version av den här texten skrev Skolvärlden att regeringen skjuter upp satsningen på lågstadiet. Det var felaktigt.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm