reichenberg_monica_foto-mattias-pettersson
Foto: Mattias Pettersson
Pris

Reichenberg Ingvar Lundberg-pristagare

Professor Monica Reichenberg får årets Ingvar Lundberg-pris för sin forskning om läsning och läsförståelser. 

Monica Reichenberg är professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon tilldelas priset för att hon som lärare och forskare har flyttat fokus från lässvaga elevers misslyckanden, till att i istället aktivt arbeta för att göra texter mer begripliga och i samtalets form bjuda in alla elever till att bli aktiva, medskapande läsare.

Enligt juryn har hon också visat att strukturerade textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever på alla nivåer, och att aktiv läsundervisning går hand i hand med omsorg om elevernas emotionella välbefinnande.

– Jag känner mig verkligen otroligt hedrad och glad över att få ett så fint pris, instiftat till minne av vår främsta läsforskare Ingvar Lundberg. Jag hade den stora formånen att få samarbeta med Ingvar i projektet om texters begriplighet och läsförståelse, säger hon i en kommentar.

Monica Reichenbergs forskning handlar främst om läsförståelse och hur texter kan göras begripliga. Hon forskar också kring hur svaga läsares lässtrategier kan utvecklas. Under många år har hon jobbat som lärare i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare åldrar, på Individuella programmet och inom vuxenutbildningen.

Ingvar Lundberg-priset delas ut till en forskare som har gjort avgörande insatser inom läs- och skrivinlärning, eller till en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm