”Läs högt och samtala om texten”

Alla barn kan lära sig läsa och förstå en text. Men för att träna upp läsförståelsen räcker det inte att läsa mycket på egen hand.– Eleverna måste få samtala om texten. De behöver få strategierna för att förstå och det är här lärarna har en så viktig uppgift, sa pedagogikprofessorn Monica Reichenberg under ett samtal på Bokmässan.

Att kunna läsa och förstå det man läser är grundläggande för individens möjlighet att vara delaktig i samhället. Orden är Monica Reichenbergs, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om läsförståelse, bland annat om hur svaga läsares lässtrategier kan utvecklas.

– Våra studier visar att alla elever kan lära sig läsa och förstå texter och att det aldrig är för sent att lära sig. Men vi måste ge de här eleverna undervisning i hur man förstår och ge dem texter med hög grad av läsbarhet. För att nå en god läsförståelse räcker det inte att läsa mycket, utan man måste också få strategier för att förstå texten. Det är här lärarna har en så viktig uppgift, poängterar Monica Reichenberg.

Förståelsen kan man inte läsa sig till på egen hand.

– Jag möter många lärare som berättar att ”nu har vi läsförståelseprojekt, alla i klassen läser tyst en timme” men det räcker inte. Jag tycker att man ska fortsätta förskolans arbete, där pedagogen läser högt och så pratar barnen om det de har läst. Det är genom det här gemensamma lärarledda samtalet, när man hör vad de andra säger, som man får strategier för att förstå texten. Att ha en god läsförståelseförmåga innebär att man kan läsa mellan och bortom raderna, säger Monica Reichenberg.

En god läsare kan sätta betyg på sin egen läsning och vet när hon förstår och när hon inte förstår. När man inte förstår texten saktar man ner, går tillbaka och läser om, och kan läsa kritiskt. Den svaga läsaren tror sig ha förstått, men vid ett test märker man att så inte är fallet.

– Många elever kan avkoda bra, men de förstår inte. När avkodningen väl har automatiserats ska man lägga all energi på läsförståelsen för det går åt mycket kraft när man läser. Läsförståelse är också något som måste underhållas och som utvecklas hela tiden, säger hon.

Många rapporter visar att läsförmågan går ner och att Sverige halkar efter i internationella jämförelser.

– En sak har jag lärt mig, och det är att motivation är den viktigaste drivkraften för läsning. Det gäller att fånga upp det som eleverna är intresserade av. Gillar de historia, låt dem läsa om historia för att få upp läslusten. Då lär de sig också nya ord och det blir lättare att förstå även andra texter, säger Monica Reichenberg.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm