janbjorklund_pisaresultat
Nya Pisa-studien

”Resultatet var helt väntat”

Utbildningsminister Jan Björklund slår fast att även de usla resultaten i nya Pisa-studien om elevers problemlösningsförmåga beror på den tidigare ”flumskolan”.
– Vi behöver förbättra lärares förutsättningar till exempel genom fortbildning, mer tid till undervisning, minskad administration och byråkrati. Jag menar också att vi behöver återförstatliga skolan, säger han till Skolvärlden.

Utbildningsminister Jan Björklund hävdar att han inte är förvånad över svenska femtonåringars bristande förmåga i problemlösning i den senaste Pisa-rapporten.

Svenska femtonåringar befinner sig en bra bit under genomsnittet, på plats 28 av de 44 länder som ingår i undersökningen.

– Det har funnits en naiv föreställning i Sverige att vi kan hoppa över det här med ämneskunskaper och försöka gå direkt på att försöka lära eleverna vara duktiga på kreativitet och problemlösning, men det går inte. Problemlösningsförmågan kommer av goda kunskaper, säger han och skyller resultatet på att de nior som ingår i undersökningen inte har haft nya läroplanen, betygssystemet och systemet för nationella prov.

Vad är ditt budskap till lärarna med anledning av resultatet?

– Det här resultatet är detsamma som det i december eftersom det är samma undersökning. , det är samma som tidigare. Vi måste öka kunskapsresultaten i svensk skola, vi måste återgå till en aktiv, lärarledd katederundervisning. Vi behöver också ha tidigare betyg och en återförstatligad skola för större likvärdighet. Dessutom mindre klasser och fler speciallärare.

Vad behöver lärare förbättra?

– Jag hoppas att så många som möjligt deltar i de fortbildningsinsatser som vi gör nu, till exempel mattelyft, läslyft och lärarlyft. De är utarbetade för att möta de här problemen, till exempel med en mer aktiv undervisning i kärnämnena.

Skolverket pratar om att elevernas attityder kan vara en orsak, hur ser du på det?

– Jag delar den uppfattningen, elever måste anstränga sig mer i skolan och det måste vi vuxna, både föräldrar och lärare våga säga till elever. Det är inte så att kunskaper är något som lärare förmedlar och sen sitter det. Eleven själv måste anstränga sig.

Jan Björklund tror inte på några underverk i kommande Pisa-mätning utan hänvisar till professor Per Thullbergs utredning av när resultaten av Alliansens reformer borde slå igenom.

– Nästa Pisa-undersökning redovisas 2016, men genomförs redan i februari om tio månader. Det är osannolikt att det skulle ha vänt om tio månader så att det skulle synas, däremot borde vi se det i Pisa-mätningen efter.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm