uppsala_uni
Foto: Daniel Golabiewski / Uppsala Universitet
Riksrevisionen

”Lärarutbildningen bör dimensioneras bättre”

Lärarstudenter studerar inte till lärare inom de ämnen och områden där bristen förväntas blir som störst. Riksrevisionen vill därför att regeringen i större utsträckning än idag ska styra hur lärosätena bestämmer antalet platser på olika lärarutbildningar.

– Vi står inför en lärarbrist som riskerar att förvärras om inte fler studenter går utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen bör därför vara mer aktiv i sin styrning av hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på lärarutbildningarna, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande. 

Riksrevisionen har granskat hur systemet för dimensionering av lärarutbildningen fungerar. Det är regeringen som gör de övergripande prioriteringarna för utbildningen men man har delegerat ansvaret för att bestämma antalet utbildningsplatser till högskolorna själva.

Högskolan får resurser i förhållande till antalet studenter som påbörjar och tar poäng på utbildningarna. Det gör att söktrycket till en viss utbildning påverkar hur många platser som skapas på utbildningen. Riksrevisionen skriver att få sökande studenter är en viktig orsak till att utbildningar ställs in och de lyfter fram det faktum att systemet leder till att det utbildas fler lärare inom populära ämnen trots att behovet inte är så stort. 

Nu vill därför Riksrevisionen att regeringen tar ett större ansvar för att dimensionerar lärarutbildningen. ”Universitet och högskolor bör stärka sitt arbete med att rekrytera studenter till lärarutbildningar där det finns brist på arbetsmarknaden”, är budskapet från Riksrevisionen i pressmeddelandet. 

– Det är för mig oförklarligt hur regeringen låtit den mer eller mindre fria dimensioneringen av lärarutbildningen fortgå. Idag har vi ett kraftigt överskott av lärare i historia, samtidigt som det råder ett kraftigt underskott på lärare inom bland annat kemi, biologi och i vissa moderna språk, kommentar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson och tillägger. 

– Problemet med för få sökande löser vi dock inte med en reglering utan det krävs kraftigt höjda lärarlöner. Miljöpartiet gick till val på statliga lönesatsningar, något som till stor del bejakats av Socialdemokraterna. Jag förväntar mig att den kommande statsbudgeten innehåller en lösning på kort och lång sikt på hur läraryrket lönemässigt kan uppvärderas.

Läs hela rapporten här: ”Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare?”  

Kommentera