annika_szabo_portela

Annika Szabo Portela är logoped och forskar på arbetsrelaterade röststörningar vid KTH (CBH).

Arbetsmiljö

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Tänk på det här
  • Drick vatten, det återfuktar stämbanden. Ta med en vattenflaska till lektionerna om du inte hinner gå ifrån.
  • Var uppmärksam på om din röst förändras.
  • Sök hjälp tidigt. Det är bättre att lösa problemen tidigt än att vara sjukskriven i flera veckor senare.
  • Prata med dina kollegor. Det finns ofta fler på samma skola som har samma eller liknande problem och som kanske har knep och tips.

Arbetsmiljöverket har tagit fram checklistan ”Det ska vara lätt att tala” för att underlätta att upptäcka faktorer som ökar risken för skador och besvär på stämbanden.
Ladda ner och läs den här (pdf).

Det du kallar för ”heshet” kan vara tecken på rösttrötthet eller stämbandsknottror, två arbetsrelaterade röststörningar där lärare är överrepresenterade bland de drabbade. Åkommor som kan kräva sjukskrivning, terapi eller i vissa fall en operation för att komma tillrätta med. Annika Szabo Portela vill uppmana både lärare och arbetsgivare att ta signaler som återkommande heshet på allvar.

– I skolans värd är det inte lätt att vara borta från jobbet. Men det kan krävas sjukskrivning på heltid för att det ska gå över. Vi vill uppmärksamma arbetsgivare på fördelarna med att jobba förebyggande, så att man slipper få sjukskrivna lärare. Det finns exempel på lärare som tills sist väljer att byta yrke för att deras röst tar så mycket skada, säger Annika Szabo Portela.

Hon forskar på arbetsrelaterade röststörningar och lärare är en av de yrkesgrupper hon studerar. Den andra personen i det ”vi” hon refererar till är logopeden och röstergonomen Karin Huss vid Danderyds sjukhus. I sitt röstterapeutiska arbete möter Annika Szabo Portela många lärare som dras med röstproblem, och tillsammans vill de båda höja lärares, skolledares och huvudmäns medvetenhet kring ämnet.

– Nästan genomgående skulle jag säga att man som skolledare är omedveten om att detta ingår i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivare ska följa upp arbetsmiljön, och röstbelastningen ingår numera i det. Så skyldigheten finns där, men kunskapen är försvinnande liten, säger Annika Szabo Portela.

Vilka förebyggande åtgärder kan skolledarna sätta in?

– Tassar eller tennisbollar på stolsben, akustikplattor, decibelmätare i klassrummen som lyser rött när det är för högljutt är några exempel. Damm och torr luft kan innebära problem, så det räcker inte att dammtorka golven, man måste gå i bokhyllorna och torka alla böcker och så vidare, och luftfuktare kan vara en bra idé. Fasta röstförstärkare som man kan koppla upp sig mot är bra om alla lärare använder. Det underlättar dessutom för elever som har svårt att höra eller hänga med.

För den individuella läraren gäller det att ha rösthälsan i tankarna när man jobbar, och vara uppmärksam på om någonting med rösten förändras.

– I samband med förkylning blir alla hesa, men har man en heshet som sitter i ett par veckor bör man kontakta vården och kolla sin stämbandsstatus. Om man har återkommande röstproblem, exempelvis heshet, är det också ett varningstecken.

Annika Szabo Portela tycker att kunskap om rösten och hur man tränar den borde vara en given del i varje lärarutbildning.

– Många år tillbaka i tiden var talpedagoger eller röstlärare knutna till lärarutbildningarna. Idag ser det väldigt olika ut. Vissa blivande lärare får en halvdags workshop, medan andra får röstutbildning av en logoped. På andra platser är det i princip ingenting. Man borde lära sig känna igen tecken på när rösten är på väg att ta skada. Det är ok att stanna hemma om man är hes efter en förkylning, istället för att gå till jobbet, tvinga fram en röst och riskera att skada sig, säger hon.

Kommentera