helena_linge
Fackligt

Rundabordssamtal om ungas framtid

Lärarnas Riksförbund och Mentor Sverige arrangerar rundabordssamtal med politiker, ungdomar och näringslivsföreträdare för att diskutera hur man kan skapa möten mellan ungdomar och vuxna. Lärarnas Riksförbunds Helena Linge var med vid det första samtalet i Eskilstuna.

Lärarnas Riksförbund och organisationen Mentor Sverige har på var sitt håll gjort undersökningar om vilket stöd ungdomar får av vuxenvärlden. Enligt Lärarnas Riksförbunds lärarenkät, som vände sig till lärare på högstadiet och gymnasiet, är föräldrarnas engagemang många gånger för litet. 40 procent av lärarna upplever att föräldrarna har ett litet eller mycket litet engagemang i sina barns skolgång. Mentor Sveriges studie visar att unga vill ha mer tid med vuxna och fler mötesplatser där de kan möta vuxna.

Nu arrangerar de båda organisationerna tillsammans rundabordssamtal på fyra orter i Sverige. Där ska politiker, rektorer, ungdomar, lärare och det lokala näringslivet se hur man kan skapa fler utrymmen där ungdomar kan umgås och träffa vuxna. Det första hölls i Eskilstuna i torsdags, längre fram väntar Umeå, Malmö och Göteborg.  Helena Linge, andre vice förbundsordförande, representerade Lärarnas Riksförbund.

– Lärarna har ett socialt fostransuppdrag som är betydelsefullt för eleverna, med det måste balanseras mot lärarens kunskapsuppdrag. Som lärare är det är viktigt att finnas som vuxen i ungdomarnas liv men vi tror att det finns mer utrymme för hela samhället att ta ansvar i de här frågorna. Vuxnas engagemang och uppmuntran kan ha stor betydelse för elevernas prestationer i skolan. Det är syftet med samtalet, att gemensamt hitta fram till vad vi kan göra för att stärka ungdomars framtidstro, säger Helena Linge till Skolvärlden.

Vilka var med vid samtalet?
– Det var förutom generalsekreteraren för Mentor Sverige och jag – två kommunalpolitiker från Eskilstuna, en gymnasieelev, ett biträdande kommunombud för LR, kontorschefen på SEB i Eskilstuna, en fritidsledare från kommunen och en person som arbetar med koordinatoruppdrag för Mentor Sverige Eskilstuna med ett mentorsprojekt – där ungdomar matchas ihop med vuxna förebilder. Tanken var att det skulle vara två ungdomar med, men en hade fått förhinder. 

Vad kom fram under samtalen? 
– Dels insåg vi att det här mentorsprojektet, som funnit i Eskilstuna ett år, inte var känt bland alla som satt runt bordet. Så en viktig del är informationsspridning om vilka mötesplatser som redan finns. 

Eskilstuna ligger i stargroparna för projektet ”Jobbmentor” där man söker efter vuxna som vill komma till högstadiet och berätta om sitt yrke.  Syftet är att ge eleverna en möjlighet att vidga sina vyer, och få lite visioner för framtiden. Där nappade LR-ombudet direkt och vi pratade om hur vi kan sprida detta bland våra medlemmar, berättar Helena Linge.
 
– Vi konstaterade också att lärare har en viktig roll i det här arbetet men att vi då behöver tid och utrymme för att hinna ge alla elever samma chans.  Det är också viktigt att se att många kringfunktioner minskat eller tagits bort.  Det är viktigt se till att det finns ett föräldraengagemang och att det finns andra vuxna i skolan som kuratorer, studie- och yrkesvägledare och andra. Det pratade vi med politikerna om.

Något särskilt du vill lyfta? 
– Våra undersökningar visar att det finns en stor efterfrågan på vuxenförebilder bland unga.  Det finns en stark önskan från eleverna och vi lärare vill gärna engagera oss, men vi kan inte göra allt. Det behövs olika former av vuxenförebilder för eleverna. Det är viktigt att ungdomar känner ett engagemang från vuxenvärlden, att kunskaper är väsentligt så att de kan känna en stark och positiv framtidstro.

Kommentera