socialdemokraterna_klassrum_0
Val 2018

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

Socialdemokraternas förslag
  • Stopp för nya vinstdrivande skolor i väntan på reglerande lagstiftning.
  • Gemensam antagning för alla skolor oavsett driftsform för att motverka sortering och andra orättvisor.

  • Ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov.

  • Skärpta regler för skolreklam så informationen blir saklig och kontrollerbar.

  • Offentlighetsprincipen ska gälla i alla skolor.

Socialdemokraterna går till val på frågan om vinster i välfärden, och när de presenterar sina nya förslag vid en pressträff på onsdagen är skolan i fokus.

– För oss är valet i höst en omröstning om välfärden. Vi vill att samhället återtar kontrollen över användningen av våra skattepengar. Vi har gått längre än något annat land i västvärlden med att släppa in privata aktörer i skolan. Blev det som det var tänkt? Nej, idag vet vi att marknadskrafterna har skapat fler problem än de har löst, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

– Vi hade stora förhoppningar om att friskolor skulle ge bättre löner och större mångfald, men det blev tvärtom, säger gymnasieminister Anna Ekström.

Ardalan Shekarabi kallar utspelet för ”en konsumentupplysning” för väljarna. Han menar att det finns ett brett stöd bland väljare, både till höger och vänster, för att begränsa vinsterna i välfärden. Ett stöd som inte reflekteras i riksdagen, där den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna nyligen röstade ner regeringens förslag.

– Svenska folket ser att det här måste åtgärdas, det finns en folklig ilska mot det här, säger han.

Anna Ekström hänvisar till forskningsrapporter om glädjebetyg, skolor som stängs av Skolinspektionen och koncerner som tvingas återbetala rekordstora summor till Skolverket efter bidragsfusk som exempel på varför friskolesektorn behöver regleras.

– Skolan kan aldrig ses enbart som en tjänst på en marknad. En elev som går ut skolan med dåliga kunskaper kan inte gå tillbaka och få ersättning. Vi vill också ta i det som är marknadsstyrningen av skolan, som påverkar både privata och kommunala, säger hon.

Kommentera