brain_full
Hjärnforskning 

Så hjälper du eleverna hantera provstress

Provstress kan blockera elevernas minne när de behöver det som bäst. Neurovetenskap kan hjälpa till att höja provresultaten.

Stressen inför och under ett provtillfälle kan i sig sänka förmågan att prestera goda resultat. Det gäller inte minst elever i låg- och mellanstadiet, vars hjärnor inte hunnit utveckla de delar av hjärnan som hanterar stress. Det skriver neurologen och före detta läraren Judy Willis i brittiska The Guardian.

Stressen kan göra att vägar till de delar av hjärnan som stödjer självkontroll såväl som till lagrade minnen stängs av och kroppen närmar sig en kamp-eller-flyktrespons. Det är en naturlig överlevnadsmekanism som är användbar i mötet med ett hungrigt rovdjur, där förmågan till snabb handling är viktigare än eftertanke, men mindre lyckad när man ska skriva prov.

I artikeln rekommenderar Judy Willys metoder hämtade från bland annat stressforskning och idrottspsykologi som hon menar är användbara i skolans kontext. Till exempel att kontinuerligt träna eleverna i avslappningsövningar som medveten närvaro – ”mindfullness” – eller andningsövningar, så att de själva har verktyg att mota stressen när den gör sig påmind.

Ett enklare sätt att hjälpa eleverna att slappna av är att skämta, eller berätta en personlig anekdot om ett prov du skrivit själv. Hon rekommenderar också att man precis före testet ber eleverna visualisera att de lyckas bra, för att det sätter igång delar av hjärnan som kommer att behövas när provet skrivs.

Andra tips att ge eleverna är mer knutna till just provskrivande. Som att inte fastna på en fråga man inte kan, utan gå vidare till nästa – eventuellt kommer en senare fråga att trigga minnen som hjälper till att lösa den tidigare. Eller att inte skriva ner första bästa svar man kommer på utan att tänka lite mer först – det kan finnas ett bättre svar längre in i hjärnan.

Slutligen kan det hjälpa att avdramatisera provet och bygga upp elevernas självförtroende inför skrivningstillfället. Påminn om att ett prov endast mäter en liten del av elevernas kunskap, och det kan vara en hjälp att visa upp och påminna om alla de uppgifter, grupparbeten och läxor de redan har klarat av på vägen fram till provet, skriver Judy Willis.

Texten problematiserar inte det faktum att elever som presterat dåligt under kursen sannolikt inte blir mindre stressade av att det lyfts fram igen.

Kommentera