andersjonsson
Foto: Andreas Hillergren
Bedömning 

Så svarar professorn på betygskritiken

I senaste numret av Skolvärlden kritiserade professorn Anders Jönsson lärarutbildningen och pekade på stora brister inom bedömning och betygsättning. Det väckte starka reaktioner bland lärarstudenterna och många tyckte att professorn spred osanning.
Nu svarar Anders Jönsson på kritiken.

När Lärarnas Riksförbund nyligen frågade lärarstudenter hur de ser på sin utbildning, ansåg många att de får med sig för lite kunskaper och färdigheter i bedömning och betygsättning. Detta kommenterades i det senaste numret av Skolvärlden (10.16) av Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad, som menar att problemen med låg likvärdighet i bedömning och betygsättning till stor del kan bero på just brister i utbildning inom bedömning och betygsättning.

Anders Jönsson uttalande om bristande kunskaper och färdigheter i bedömning och betygsättning har väckt en hel del reaktioner bland lärarstudenter runt om i landet. På Skolvärldens Facebook-sida gick en del människor till angrepp och beskrev det hela som osanning:

”Anders Jönsson hävdar att lärare inte utbildas i bedömning men det stämmer ju inte”, skrev en.

”Visserligen kan jag bara prata för egen utbildning men detta är en total osanning, inte bara har vi haft hela moment i utbildningen dedikerade till bedömning (såväl formativ som betygssättande) utan det har också genomsyrat stora delar av ämnesundervisningen”, utryckte en annan.

Nu kommenterar Anders Jönsson kritiken.

– Först och främst behöver man bli klar över att det är lärarstudenter själva som uttrycker att de fått med sig för lite kunskaper och färdigheter i bedömning och betygsättning från sin lärarutbildning. Varken jag eller någon annan har en heltäckande bild av hur utbildningen i bedömning och betygsättning ser ut på landets alla lärarutbildningar, säger han till Skolvärlden.

– Det finns alldeles säkert lärosäten som har bra utbildning inom detta. Men det jag tydligt kan se från mitt perspektiv är dels att det finns en stor osäkerhet hos många lärare kring just bedömning och betygsättning, och dels att lärare gör väldigt olika när det gäller bedömning och betygssättning. 

I ljuset av att man strävar efter en likvärdig bedömning och betygsättning är det såklart inte optimalt att lärare gör olika, menar Anders Jönsson.

– För mig är det därför uppenbart att det behövs omfattande insatser om vi ska närma oss en likvärdig bedömning och betygsättning.

En viktig del i dessa insatser är, enligt Anders Jönsson, mer praktiska moment i bedömning och betygsättning.

– Jag är medveten om att många utbildningar har moment om bedömning och betygssättning, men det behövs även utbildning i bedömning och betygssättning – det vill säga hur man går tillväga rent praktiskt. Min erfarenhet är också att man i högre grad ger utbildning i bedömning, jämfört med betygsättning. Jag har till exempel aldrig hört talas om lärarstudenter som blivit examinerade på hur väl de sätter betyg, säger han.

Det är inte första gången Anders Jönsson blivit kritiserad för sina uttalanden om lärares kunskaper och färdigheter i bedömning och betygssättning. Vissa menar till och med att forskare inte bör uttala sig om lärarnas yrkeskunnande.

Professorn menar dock att det är svårt att komma till rätta med problematiken kring likvärdighet i bedömning och betygssättning, om man inte erkänner att det finns ett sådant problem och att det delvis kan bero på hur lärarna arbetar med bedömning och betygsättning. Han menar samtidigt att det är viktigt att poängtera att det inte är lärarnas fel att det blivit så här.

– En stor del av detta är systemfel. Man förväntar sig saker av lärarna som inte är rimliga att förvänta sig. Den här typen av målrelaterad bedömning är svår att genomföra och man kan därför inte förvänta sig hur hög likvärdighet som helst – det är helt enkelt inte möjligt att åstadkomma. Däremot kan det utan tvekan bli bättre. Till exempel genom att lärare arbetar med bedömning och betygssättning på ett mer likartat sätt.

Anders Jönsson säger att han inte kommer att känns sig lugn i denna fråga förrän alla lärarstudenter känner att de har en ordentlig utbildning i området.

– Det handlar inte bara om att bedömning och betygssättning ska ingå i lärarutbildningen. Det handlar också om att det ska ingå ordentligt och systematiskt. Jag skulle vilja se att man som lärarstudent, oavsett vilket lärosäte man utbildas vid, vid upprepade tillfällen får öva på hur man bedömer och sätter betyg. Att man vid upprepade tillfällen får återkoppling på hur man bedömer och sätter betyg, så att man kan utvecklas och bli bättre, säger Anders Jönsson och tillägger:

– Och att man i slutändan examineras på sin förmåga att bedöma och sätta betyg, så att vi säkerställer att alla lärare i landet känner sig säkra på dessa kärnkompetenser inom läraryrket. För vi får inte glömma att bedömning och betygsättning faktiskt är kärnkompetenser. Precis som undervisning.  

Kommentera