staffanstorp_christian_sonesson

Christian Sonesson är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun sedan 1 januari 2013.

Fackligt

Skadestånd till facken efter att kommunen bröt mot MBL

Två år i rad har Staffanstorp kommun spikat budgeten utan att informera fackföreningarna i förväg eller lyssna till deras synpunkter. Nu ska kommunen betala 200 000 kronor i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen.
– Ibland hinner man inte lägga fram ett budgetförslag förrän precis i slutet, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

En måndag i slutet av november stod Staffanstorps budget för 2019 på kommunfullmäktiges agenda. På tisdagen var den spikad. Först därefter bjöds de berörda fackförbunden in för att informeras och komma med synpunkter.

– Vi hade yrkanden att lägga, men det kändes helt meningslöst eftersom budgeten redan var satt, säger Fredrik Rosquist som är lokal ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR).

Den förklaring som han och de andra fackliga företrädarna har fått från kommunen är att den politiska processen drog ut på tiden eftersom det var valår. Men det var inte första gången Staffanstorp bryter mot medbestämmandelagens (MBL) paragrafer om förhandlingsrätt och rätt till information. Samma sak hände föregående år. Den gången var förklaringen att de politiska förhandlingarna var svåra.

– När vi får informationen av kommundirektören vet vi om att beslutet redan är fattat. Det är spel för galleriet, och det är tjänstemännen fullt medvetna om, säger Fredrik Rosquist.

Skolvärlden ringde upp Christian Sonesson (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, för att förstå vad som pågår.

Hur kommer det sig att facken inte fått information och möjlighet att yttra sig i tid?

– Det är för att budgeten kom väldigt sent till kommunstyrelsen.

Är det inte ert ansvar att se till att processen inte drar ut på tiden så mycket att kommunen bryter mot lagen?

– Ja alltså, det är ju också vårt ansvar att det klubbas en budget i fullmäktige. Annars bryter vi mot kommunallagen, säger Christian Sonesson.

Det har ju hänt inte bara en gång utan flera.

– Ja det är så ibland med komplicerade budgetar. Kommunallagen säger att budgeten ska tas innan utgången av november. Då hinner man inte alltid lägga fram ett budgetförslag förrän precis i slutet.

Nu har ju ni i Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna egen majoritet i fullmäktige. Så förhandlingarna borde väl inte behöva bli så svåra?

– Det var förra gången det var svåra förhandlingar. Den här gången var det för att det var valår som det drog ut på tiden.

Hur ser du på att kommunen nu får betala skadestånd?

– Det är ju naturligtvis tråkigt att betala skadestånd.

Kommer ni att följa medbestämmandelagen nästa gång?

– Vi strävar alltid efter det, men vi måste kunna leverera en budget i balans, och en som går igenom fullmäktige, säger Christian Sonesson.

Fredrik Rosqvist på LR tycker att det visserligen känns som en bekräftelse att kommunen tvingas betala ett skadestånd, men det förändrar ju inte situationen med brist på inflytande här och nu.

– Våra yrkanden var kopplade till det centrala avtalet HÖK18. Att man ska satsa på kompetent och erfaren personal för att bibehålla den, fortsätta räkna upp löner och sätta in personal som avlastar lärarna. Både lön och arbetsmiljö.

Han tror att också tjänstemännen på kommunen tycker att situationen är jobbig.

– De säger det inte rakt ut, men läser man mellan raderna så kan man se att tjänstemännen känner en frustration över att politiken inte ger dem förutsättningar att göra ett bra jobb.

Fredrik Rosquist jobbade för att LR:s medlemmar skulle kompenseras genom förbättringar i arbetsmiljön i stället för ekonomiskt skadestånd, men arbetsgivaren var inte intresserad av den sortens lösning.

– De verkar inte se det som något problem att betala ett skadestånd om man därmed får igenom en fråga snabbt och smidigt, säger han.

Skadeståndet på 200 000 ska fördelas på Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Sveriges psykologförbund.

Kommentera