shutterstock_289804580
Ny rapport 

Skiftande kvalitet på yrkesutbildningarna

SCB:s undersökning av yrkesprogrammen visar på varierande kvalitet, svagt intresse för högskolebehörighet och en osäker ställning på arbetsmarknaden efteråt. Minst nöjda är elever på Hotell- och turismprogrammet.

De elever som gick årskurs 3 i gymnasieskolan läsåret 2013/14 var de första att gå ut efter gymnasiereformen (Gy11). Statistiska centralbyrån (SCB) har ställt frågor till de eleverna ett år senare, om utbildningen och arbetslivet efter.

När eleverna skattar kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU), eller praktiken, utmärker sig tre program negativt: Hotell- och turismprogrammet, El- och energiprogrammet samt Hantverksprogrammet rankar alla lågt i samtliga fyra frågekategorier som rör APU.

Generellt tyckte eleverna att den utbildningen som skolan stod för själv höll lägre kvalitet än APU:n. Även här placerar sig Hotell- och turism i botten.

Fordon och transport är den yrkesinriktning där eleverna visar lägst intresse för den grundläggande högskolebehörigheten – knappt tio procent av eleverna i den studerade årskullen läste in den. Det är samtidigt ett av de program med flest elever som inte lyckats fullborda gymnasiet på tre år. Nästan 20 procent av eleverna har gått om något år eller hoppat av helt. Även inriktningen Vård och omsorg har nästan 20 procent elever som inte gått klart trean efter tre år, men utmärker sig å andra sidan genom att över 50 procent läste in högskolebehörighet. Totalt 40 procent av kvinnorna och lite drygt 20 procent av männen i studien läste in grundläggande högskolebehörighet.
 
71 procent av de som gick ett yrkesprogram tog en yrkesexamen, medan 13 procent inte uppfyllde kraven och istället fick ett studiebevis med 2500 gymnasiepoäng. 16 procent slutförde inte utbildningen alls under läsåret.
 
Av de som tog yrkesexamen hade 24 procent varit arbetslösa någon gång under det första kvartalet 2015. Motsvarade siffra för övriga grupper är 41 procent.

Läs hela rapporten ”Yrkesutbildning i backspegeln” här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm