Modersmål

Skilda villkor för modersmålslärare

Undervisning sena kvällar, på upp till 22 olika skolor och oförstående lärarkollegor. Många modersmålslärare upplever att deras kompetens inte tas till vara. Men i Örebro finns goda exempel att ta efter.

Madina Brawer är modersmålslärare i Botkyrka och ombud för Lärarnas riksförbund. Hon ger en svart bild av sin kommuns modersmålsundervisning. Hon undervisar i engelska på tolv olika skolor i kommunen, från förskoleklass till gymnasiet. Men hon har kollegor som undervisar på upp till 22 olika skolor.

Madina Brawer vittnar om en stor okunskap hos andra lärare i kommunen om modersmålslärarnas arbete i allmänhet och studiehandledningen i synnerhet. Detta trots att andelen elever med annat modersmål än svenska är hög.

– När man kommer till skolan för att undervisa kan man mötas av beskedet att eleven inte kan vara med på studiehandledning eftersom det är simning på schemat. Eller så förväntas man sitta och läsa en bok som eleven lika gärna kan läsa hemma, säger Madina Brawer.

Modersmålsundervisningen har också placerats efter skoltid, vilket fått elever att avstå från att delta.

– Vem vill gå på modersmålsundervisning mellan fem och sex när de slutat skolan klockan tre? frågar Madina Brawer retoriskt.

Botkyrkas utbildningschef Ann-Chatrin Norrevik berättar att kommunen nu gör en översyn av modersmålsorganisationen. Till hösten ska modersmålslärarna in i samma organisation som grundskollärarna, vilket hon tror ska underlätta kommunikationen mellan ämnes- och modersmålslärare. Hon hoppas också att modersmålsundervisningen ska kunna läggas på dagtid, utan att den krockar med övrig undervisning.

Madina Brawer efterlyser att modersmålslärarna involveras i arbetet.

– Det är aldrig någon som frågar oss hur verksamheten kan utvecklas, säger hon.

I Örebro har man involverat modersmålsläraren Tamar Ucar i arbetet med att utveckla kvaliteten i studiehandledningen. Hon menar att samarbete mellan modersmålslärarna och ämneslärarna är A och O för en bra studiehandledning. På Karolinska skolan där hon arbetar tycker hon att det fungerar.

– Alla språkintroduktionselever har studiehandledning samtidigt. Sedan har vi en gemensam rast med ämneslärarna, säger Tamar Ucar.

En gång i veckan samplanerar modersmålslärarna med ämneslärarna. Undervisningen kretsar kring olika teman. Just nu är det värdegrundsfrågor eleverna arbetar med.

– Vi är mitt i verksamheten och inte vid sidan av. Genom att vi har tid avsatt för planering är vi förberedda när vi kommer till lektionerna, säger Tamar Ucar.

Kommentera