Statistik

Var fjärde elev har rätt till modersmålsundervisning

Nya siffror från Skolverket visar att andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning fortsätter öka.

225 497 grundskoleelever är berättigade till modersmålsundervisning innevarande läsår. Det motsvarar nästan 24 procent, en ökning med en procent sedan förra året. För sex år sedan låg siffran på 18 procent. De vanligaste språken är arabiska och somaliska.

Hur många av de berättigade eleverna som väljer att ta del av modersmålsundervisningen skiftar enligt skolverket kraftigt mellan kommunerna. I en fjärdedel av kommunerna deltar mer än varannan, i en annan fjärdedel deltar knappt var tredje. Totalt i riket deltar 56 procent.

Kommentera