mattebiennalen_011
Foto: Sofia Stridsman

”Skolan har ett ansvar för elevernas digitala kompetens”

Matematik på Facebook. I mobilen. På MSN.
På Matematikbiennalen råder stort fokus på hur Sveriges mattelärare ska kunna dra nytta av ny teknik i sin undervisning.
Tre kollegor på John Bauer-gymnasiet i Uppsala har designat ett matematiskt äventyrsspel, som nu finns ute på nätet.
- I första hand hoppas vi kunna öka matteintresset hos it-intresserade grabbar, säger it-läraren Thomas Ericsson.

Några matteresurser på nätet:
  • Stockholms stad har mattecoacher på nätet. Där kan elever via MSN få hjälp av lärarstudenter: http://mattecoach.edu.stockholm.se
  •  Mattecentrum: Ideell förening som erbjuder gratis mattehjälp på nätet. Här finns övningar och det går att se kändisar som Christer Fuglesang och Dogge Doggelito lösa uppgifter: www.mattecentrum.se
  •  Äventyrsspelet Matematica, utvecklat av tre lärare på John Bauer-gymnasiet i Uppsala, går just nu att testa gratis i en demoversion: www.aventyretmatematica.se
  • Webmath. Riktar sig mot såväl lärare som elever och föräldrar. Webmath är utvecklat av Fredrik Westman, som arbetat som lärare i bland annat matematik i över 40 år. Via sajten ska elever ”kunna tillgodogöra sig hela grundskolans matematikkurs och kurs A på gymnasiet på ett varierat och intresseväckande sätt”. En skollicens kostar från 500 kronor. www.webmath.se
  • Strävorna: En matteresurs på nätet som lärare ska kunna använda i sitt dagliga arbete: http://ncm.gu.se/stravorna
  • Mattesherpa. Uppgifter, handledning, lösningar, lektionstips med mera för lärare med elever som behöver extra utmaningar: www.mattesherpa.se

Hjälten i spelet ”Matematica” reser runt i landet med samma namn. Han hamnar i Numeriska skogen, måste räkna ut för hur mycket pengar han kan köpa bättre utrustning hos smeden och klara mattetal för att inte bli besegrad av den onde fienden.
– Det är lite inspirerat av Zelda, Diablo och World of Warcraft. Själva spelet är inte svårt – det är matematiken som ska vara utmaningen, säger Thomas Ericsson, som tagit fram spelet tillsammans med lärarkollegorna Alexander Alsenholt och Evelina Andersson.
Spelet har precis lanserats. Från de elever som hunnit testa har responsen varit mycket positiv.
Förutom att införliva spelet i undervisningen i matematik A på gymnasiet säger Alexander Alsenholt att skolans specialpedagoger ser stora användningsmöjligheter för elever som är i behov av särskilt stöd.

Mattehjälp på nätet

På Matematikbiennalen finns en uppsjö av utställningar och seminarier som handlar om hur ny teknik kan användas i matematikundervisningen: Menyraden i Facebook kan ses som en övning i koordinatgeometri. Eleverna kan skapa mobilapplikationer för mattetipspromenader. De kan få mattehjälp via chattprogrammet MSN. Och så vidare.
Många lärare ser teknikrevolutionen som ett tacksamt sätt att väcka elevernas intresse och få dem att uppfatta matten som roligare.
– Det gäller att fånga den kraft och glädje som redan finns hos eleverna vad gäller ny teknik. Vi i skolan måste ta vårt ansvar för att ge eleverna digital kompetens, säger Andreas Skog, it-pedagog på Mediacenter i Västerbotten, ett samarbete mellan länets samtliga 15 kommuner som fungerar som pedagogisk resurs vad gäller it i undervisningen.
Chalmers och Göteborgs universitet har gemensamt tagit fram ”wikin” www.mattesherpa.se. Där finns färdiga uppgifter, handledning, lösningar och lektionstips.
Sajten riktar sig till lärare som har mattebegåvade elever som behöver extra utmaningar i undervisningen.
På en föreläsning menade Samuel Bengmark, universitetslektor i matematik på Chalmers, att denna grupp inte uppmärksammats tillräckligt i Sverige.
– Mattesherpa ska ge eleverna en chans att samverka trots att de inte finns i samma klassrum. Ibland uppfattas man som lite knäpp om man är jätteintresserad av matte. Det finns många förutfattade meningar, säger han.

Kommentera