jarvenskolan_susanna_och_maria_0

Susanna Silow och Maria Ekberg med elever på Järvenskolan Tallås i Katrineholm.

| Foto: Renée Öbrink

Nolltolerans mot skojbråk gav bättre studiero

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

När Riksdagens utbildningsutskott bjöd in till en öppen utfrågning om trygghet och studiero var Järvenskolan Tallås i Katrineholm en av de inbjudna skolorna som under rubriken ”Så har vi skapat trygghet och studiero i vår grundskola!” berättade just det.

På högstadieskolan med drygt 500 elever pågår ett gediget arbete med att skapa studiero och trygghet, bland annat genom att aktivt arbeta med normer och normkritik.

Maria Ekberg, speciallärare på skolan, var den som initierade arbetet för fyra år sedan. Tillsammans med läraren Susanna Silow har hon sedan drivit arbetet vidare.

– Vår skola var nog inte stökigare än andra men vi upplevde att det fanns mycket attityder bland eleverna. Killarna skulle vara macho, det var inte coolt att plugga, man skulle vara tuff, det fanns elever som inte var trygga och vi hade resultatskillnader mellan pojkar och flickor – det fanns mycket som vi ville förändra helt enkelt, berättar Maria Ekberg.

Målet var att skapa en trygg skola där alla får vara sig själva och alla känner sig trygga.

– Vi började med att prata om hur vi bemötte eleverna – gjorde vi olika med pojkar och flickor? I början handlade det normkritiska arbetet bara om genus men det har växt till att omfatta även etnicitet, religion, ja alla områden. Det är ett pågående arbete.

Så här fyra år senare ser man resultat. Det har blivit större arbetsro i klassrummen och tryggare generellt.

– Det är inte samma anti-pluggkultur längre, det är lugnare. När vi tar emot nya sjuor varje höst blir det turbulent en tid, så vi måste jobba med detta ständigt och intensivt. Men i de utvärderingar vi gör svarar eleverna att de känner sig trygga, det är positivt. Eleverna är själva delaktiga, i elevrådet till exempel, och kommer med egna förslag på förbättringar. Och betygsresultaten bland killarna har blivit bättre.

Och så har man infört nolltolerans mot skojbråk.

– Vi är i korridorerna så mycket vi kan och så fort vi märker att elever kränker varandra verbalt eller pucklar på varandra, även om det är på skoj, säger vi ifrån, säger Maria Ekberg.

Det tar ett tag för sjuorna att acceptera att de inte får skojbråka som de gjort förut, säger hon, men bland åttor och nior är det nästan inga bråk alls. En orsak till nolltoleransen är att skojbråken ofta leder över till riktiga bråk.

– Men det finns också forskning som visar att pojkar som bråkar, även om det är på skoj, tenderar att hamna i sådana situationer även som vuxna, som gärningsmän eller som offer. Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan.

Men allt skolan gör för att skapa trygghet och studiero handlar inte normkritik. Man jobbar mycket med tydlighet och struktur. Varje lektion börjar och slutar på samma sätt, oavsett ämne och för varje lektion finns ett tydligt syfte och mål. Det pågår också ett arbeta med att npf-säkra skolan där gemensamma strukturer är viktigt.

När Maria Ekbergs kollega Susanna Silow berättade om skolans arbeta för utbildningsutskottet betonade hon att det normkritiska arbetet inte är ett avgränsat projekt utan något som ska genomsyra allt.

Maria Ekberg berättar att man varje termin har en temadag med eleverna där man går på djupet med frågor om normer och hur man behandlar varandra, något man sedan jobbar praktiskt med.

– Förra året fick eleverna göra collage utifrån normer och hur människor framställs i media. Det blev verkligen jättebra arbeten. En annan gång fick de göra filmer om mobbning. Men det här arbetet är inte begränsat till temadagar utan ska genomsyra all undervisning, säger Maria Ekberg och tillägger.

– Vår förhoppning är att detta ska bli så självklart att vi inte behöver ha det på dagordningen.

Kommentera