bibliotek_bocker_tomma_stolar
Biblioteksbrist

Fullgoda skolbibliotek saknas i 90 kommuner

Nästan en tredjedel av landets kommuner saknar skolbibliotek med tillräcklig bemanning.

Fakta

Läs Kungliga Bibliotekets hela undersökningen här.

Kungliga Biblioteket har kartlagt de svenska skolbiblioteken, och i dag presenterades resultaten i rapporten ”Bibliotek 2014”.

Rapporten visar att hela 90 av Sveriges 290 kommuner helt saknar enskilda skolbibliotek som har minst 20 timmar avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet.

– Orsaker är bland annat bristande vilja och okunskap hos skolledarna och huvudmännen. Det är inte alla som ser vitsen med ett skolbibliotek, säger Cecilia Ranemo, ansvarig handläggare för biblioteksstatistik på Kungliga Biblioteket.

Enligt både skol- och bibliotekslagen ska elever ha tillgång till skolbiblioteksverksamhet – men det står inte att dessa måste vara bemannade. Det är därmed upp till kommunerna att besluta hur verksamheten sköts.

– Kommunerna skyller ofta på att de hellre satsar på en specialpedagog, som i många fall dessutom blir den som får sköta biblioteket. Man ställer det ena mot det andra och betraktar biblioteksposten som en valfri sådan.

Det finns också andra metoder.

– I vissa kommuner är skolbiblioteket integrerat med folkbiblioteken. Men samtidigt minskar även landets folkbibliotek i antal.

Faran i att inte ha ett fungerande skolbibliotek är enligt Cecilia Ranemo bland annat att barnen inte får den informationskompetens och lästräning de behöver.

– Vi lever i ett medieberoende samhälle och barnen behöver kanske mer än någonsin lära sig hur man aktivt söker upp information som inte är snuttifierad och hur man hanterar referenser. Allt går inte att googla. Barnen behöver dessutom lästräning för ökad läsförståelse och till det behövs specialutbildad personal som vet hur man utbildar och vägleder barnen i litteratur, sådant bibliotekarien är proffs på. 

Anledningen till att gränsen sattes vid 20 timmar är att det finns ett generellt glapp mellan skolorna: dels de med 0–5 timmar bemanning, dels de med 20 timmar eller mer i bemanning.

– Det förekommer integrerade lärar- och bibliotekarietjänster där personen lägger upp till fem timmar i veckan på biblioteket. Då har inte skolan någon skolbiblioteksverksamhet, säger Cecilia Ranemo.

I samband med en temadag om läsförståelse på Almedalen 2014 lyfte utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vikten av skolbibliotek och sa enligt Skolvärlden följande:

– Det måste det finnas ett bemannat skolbibliotek på varje skola i landet. Jag tror att de flesta som var med och utformade nya skollagen trodde att den skulle innebära det. Det måste bli definitionen av skollagens skrivning – om det inte går så får man skriva om skollagen. För det behövs skolbibliotek på alla skolor.

Skolvärlden har sökt Gustav Fridolin för en kommentar.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm