Annons

Kommun kritiseras för arbetet med särskilt begåvad elev

Publicerad 14 mars 2019

Relaterat

Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas och stimuleras i skolan – även de som har lätt för att uppnå kunskapskraven. I ett av de första besluten på området riktar Skolinspektionen nu kritik mot en kommun för att de inte gjort tillräckligt för en särskilt begåvad elev.

Det är Ekerö kommun som får kritik och ett föreliggande riktat till sig av Skolinspektionen. Anledningen är att skolan inte har tillgodosett elevens behov av ledning och stimulans för att nå längre i kunskapsutvecklingen – något som har lett till stora svårigheter i elevens skolsituation. I beslutet framgår det att skolan befarar att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, engelska och matematik.

– Det är lätt att tänka att de särbegåvade eleverna får klara sig själva för att de är så duktiga, men vi ser ofta att eleverna får problem eftersom de blir understimulerade. Vi har i flera fall sett elever som är hemmasittare på grund av att de tycker att det är så tråkigt att gå till skolan, säger Fredrika Brickman som är enhetschef för anmälningsärenden på Skolinspektionen i Stockholm.

Beslutet är ett av de första som behandlar stimulans och ledning av särskilt begåvade elever. Enligt Fredrika Brickman beror det bland annat på att det är svårt för myndigheten att ställa krav på området.

Fredrika Brickman.– Tar man exempelvis området särskilt stöd så kan vi kräva att skolan ska utreda och ta fram ett åtgärdsprogram som vi kan följa upp. Men när det gäller ledning och stimulans finns det inga sådana enskilda åtgärder som vi kan ställa krav på. Det gör att vi inte kan följa upp några åtgärder – och då är det egentligen inte heller någon idé att ställa krav, förklarar hon.

Därför har man i det aktuella fallet hittat en annan väg:

– Genom att kräva att huvudmannen faktiskt måste kartlägga elevens kunskapsnivåer har vi ändå kunnat ställa krav på området ledning och stimulans, säger Fredrika Brickman.  

Pia Rehn Bergander är rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och välkomnar Skolinspektionens beslut.

– Jag ser det här som ett viktigt steg i att visa vad det betyder att faktiskt ge även elever som lätt når kunskapskraven ledning och stimulans för att nå längre. För skolorna betyder det att man behöver ta mer aktiv hänsyn till att man har ett stort spann av elever med olika förutsättningar och inte glömma dem som utvecklas snabbare, säger hon.

De elever som utgör de fem översta procenten när man mäter IQ brukar räknas som särskilt begåvade. Enligt Pia Rehn Bergander har förfrågningarna till SPSM kring särskilt begåvade elever ökat mycket det senaste året.

– I de flesta fall går det bra för de här eleverna, men på senare tid har det visat sig att det inte alltid gör det. Det är väl det som vi har varit dåliga på att se tidigare och som vi nu börjar prata om. I vissa fall fullföljer de här eleverna inte ens sin utbildning, vilket ju blir ett väldigt misslyckande för både individen och samhället.

Det här är lite nytt för skolorna, vi har inte så stor erfarenhet av att hantera sådana här fall.

Enligt Pia Rehn Bergander är det dock sällan begåvningen i sig som är problemet i de ärenden hon möter – hon menar att det ofta finns en annan svårighet i botten också.

– Särskilt begåvade elever kan mycket väl vara i behov av stöd trots sin höga begåvning. Ibland finns det en funktionsnedsättning som försvårar lärandet, och ibland har långvarig understimulans i sig lett till låsningar som till exempel gör att eleverna slutar arbeta eller komma till skolan.

Jacob Holm som är utvecklingsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö känner igen sig i den bilden.

– Det här är lite nytt för skolorna, vi har inte så stor erfarenhet av att hantera sådana här fall. Oftast blir fokus väldigt mycket på en bedömning av när en elev är i behov av särskilt stöd. Medan det i de här fallen kan bli en mix där elever både har behov av särskilt stöd och åtgärder utifrån sin särskilda begåvning – vilket så klart blir en utmaning, säger han.

I det aktuella fallet har skolan utrett om eleven är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar har satts in, men Skolinspektionen menar att man brustit i utredningen. Åtgärder för ledning och stimulans har också satts in. Eleven har bland annat fått uppgifter på högre nivå, tillgång till digitala skrivhjälpmedel och faktafilmer. Men det har inte varit tillräckligt för att stimulera eleven enligt Skolinspektionen och eleven har uttryckt att hen inte vill gå till skolan.

– Man har ju satsat mycket på eleven, men det hade behövts en grundligare utredning av elevens kunskapssituation och lärmiljö, konstaterar Jacob Holm.

Den bilden bekräftas också av Skolinspektionen, som menar att det är ett viktigt verktyg för att hitta rätt åtgärder för särskilt begåvade elever.

­– Det allra viktigaste är utredningen. Var behöver eleven extra stimulans? Och vad är det för slags stöd eleven behöver där den behöver det? Jag förstår att det är ett svårt pussel att lägga för en enskild skola, men jag tror att det behövs för att det ska fungera för eleven, säger Fredrika Brickman.

Många lärare upplever att det blir mer och mer man förväntas göra inom tjänsten.

Pia Rehn Bergander betonar att det är viktigt att man som lärare ger snabblärda elever kvalitativa utmaningar när en elev väl har konstaterats vara särskilt begåvad.

– Ger man bara mer av samma sak kan det lätt bli kontraproduktivt och då slutar de här eleverna lätt jobba, vilket i förlängningen kan leda till att de inte ens når de krav som minst ska uppnås, säger Pia Rehn Bergander.

Ekerö kommun är dock knappast ensam om att ha svårt att stimulera högpresterande eller särskilt begåvade elever. En granskning av naturvetenskapliga program på gymnasieskolan från december 2018 visar att på över 40 procent av de granskade matematiklektionerna får eleverna inte tillräckliga utmaningar.

Så hur ska man tänka som lärare för att nå alla? Pia Rehn Bergander menar att det är viktigt att vara uppmärksam redan i de lägre åldrarna.

– För dialog med de elever som får full pott hela tiden och fråga: ”Jobbar du väldigt mycket? Anstränger du dig för att få så här höga resultat?” Om eleven säger nej så är det ett viktigt observandum. Elever som aldrig behöver anstränga sig riskerar att utveckla undvikandebeteenden senare, då de saknar de strategier och den studieteknik andra elever har utvecklat.

Hon understryker att man som lärare ska se till att få hjälp och stöd när man känner att man behöver det, även kring särskilt begåvade elever.

– Många lärare upplever att det blir mer och mer man förväntas göra inom tjänsten, och den frustrationen tycker jag att vi ska ta på stort allvar. Här blir det viktigt att få stöd från sin skolledning och från den specialpedagog jag förutsätter finns på varje skola. Att man inte sitter ensam i det här, utan tänker och planerar tillsammans för att alla elever ska få vad de behöver, säger Pia Rehn Bergander.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Efter fackets anmälan och besparingar – nu avgår ansvariga politiker

Efter att ha sparkat utbildningschefen som motsatte sig tuffa skolbesparingar avgår toppolitikerna.
– En fullständig cirkus, säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons
Annons

Här stöttar de lärarna på nedläggningshotade skolan

Manifestation

En kommunal skola hotas av nedläggning för att ge plats åt en friskola. Då kliver föräldrarna in och protesterar.

Annons
Idrott och hälsa

Idrottslärarna efter nya timplanen: Vi jobbar mer än någonsin

Idrott och hälsa

Lärare vittnar om stora skillnader när idrott och hälsa fått mer undervisningtid. 

Lärarutbildning

Efter antagningsprov: Här minskar avhoppen

Lärarutbildningen

Var tredje svensk lärarstudent hoppar av utbildningen redan första läsåret. Men det finns ett undantag.

Annons
Annons
Höstbudgeten

Åsa Fahlén: Det bästa och sämsta med budgeten

Höstbudgeten

Det bästa med regeringens budget är att det finns ambitioner – det sämsta är att de inte är tillräckliga. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Annons

”Budgeten ger Anna Ekström bara dåliga val för skolan”

Debatt

”Finansministerns budget har satt utbildningsminister Anna Ekström i en situation där det bara finns dåliga val för skolan att välja mellan”, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans.

Kommentera

Regeringen satsar 1 miljard på lärarassistenter

Lärarassistenter

En kvart om dagen räckte inte – nu satsar regeringen mer pengar på assistenter till lärare.

Likvärdighetsbidrag krymper med dryg miljard

Budget

Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, men mindre än aviserat från början.

Skolvärlden i Buenos Aires

I Argentina är lärarna krisens hjältar

Skolvärlden i Argentina

Skolvärlden åkte till Buenos Aires för att ta reda på vad som driver lärarna.

Nedläggningshot

Framgångsrik kommunal skola hotas av nedläggning – för att ge plats åt friskola

Nedläggningshot

Kommunen vill lägga ner en 40 år gammal skola med goda resultat och behöriga lärare.

Extra anpassningar eller särskilt stöd

Här får eleverna stöd i tre steg

Särskilt stöd

Gränsen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är flytande och individuell, men likväl något som många lärare funderar över.

SPSM: ”Det finns ett ständigt behov”

Stöd

Hur ska man som lärare skilja på extra anpassningar och särskilt stöd? Specialpedagogiska skolmyndigheten reder ut.

Intervju

”Jag är jättestolt över att förknippas med disciplin”

Skoldebatt

Läraren Isak Skogstad har gjort sig ett namn i skoldebatten genom att lyfta de stora utbildningsfrågorna.

Debatt

Skolföräldraupproret: ”Vi kräver förbättrad arbetsmiljö för alla inom skolan”

Debatt

”Vi kräver förbättrad skol- och arbetsmiljö för alla barn och anställda”, skriver James Brocka, för Skolföräldraupproret i Malmö.

Kommentera

”Ökad arbetsbörda botar inte lärarbristen”

Debatt

”Ska vi börja undervisa lika många timmar som vi ”slipper” p.g.a. assistenterna, så tvingas vi göra ett sämre arbete och riskerar att bli för stressade för att arbeta kvar”, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera

Mikael Bruér: Länge leve kritikerna!

Blogg

Före detta läraren Mikael Bruér skriver om risken och fördelen med att vara öppet kritisk mot skolan.

Här testar lärarna flextid: ”Det är precis den riktningen vi vill gå”

Avtal

Karlstad kommun testar flextid för lärarna på vuxenutbildningen i ett år.

Elevassistenter

Två av tre elevassistenter försvinner: ”Slår mot eleverna”

Elevassistenter

75 elevassistenter ska bli 25 när Kiruna kommun sparar.

Jag är lärare

David: Därför är jag lärare

Läraryrket

David Hällman berättar varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Debatt

Debatt: ”Följ varje elevs klassresa”

Debatt

”Följ varje elevs klassresa – så att rätt hjälp snabbt kan komma på plats där det behövs”, skriver Kristina Axén Olin, Moderaternas utbildningspolitiska talesperson.

Kommentera
Läsning

Forskaren om vikande läsning bland unga: Behöver inte vara sant

Läsning

Bara 11 procent av 18-åringarna läser böcker och tidningar dagligen.

Arbetsmiljö

Här ska lärarna kartläggas – timme för timme

Lokalt

Ulricehamns kommun vill under två veckor se vad lärarna gör med sina arbetsdagar.

Ny organisering av lärare

Åsa Fahlén: Nej, förbunden kommer inte slås ihop

Organisering

Kommenterar förvirringen kring beskedet om Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet: "Det är långt ifrån verkligheten".

Lärarförbundet: ”Ett viktigt steg i rätt riktning”

Organisering 

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand svarar på reaktionerna på den nya organiseringen av lärare.

Lärarfacken öppnar för ny organisering av lärare

Beslut

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ska samtala för att hitta konturerna av en ny organisering av lärare.

Skolbibliotek

Här satsar man på skolbiblioteket: ”Läsning har blivit något spännande”

Skolbibliotek

På Elundskolan i Köping har biblioteket blivit en naturlig del av undervisningen. 

Skolans dag

Prisade modersmålsläraren: ”Jag vet att mitt arbete gör skillnad”

Modersmål

Abdul Masih Aphrem på Rågsveds grundskola är Årets språkliga eldsjäl 2019.

Politiker skuggade lärare: ”Känner inte igen mig i bilden av skolan”

Skolpolitik

17 politiker skuggade lärare i klassrummen inför skolans dag.

Nationella prov

Skolinspektionen: Minskad spridning av nationella prov

Nationella prov

Skolor har blivit bättre på att hantera nationella prov, visar en ny granskning.

Arbetsmiljö

9 av 10 lärare får ingen avsatt tid för VFU: ”Ideellt arbete”

VFU

En majoritet av lärarna som agerar VFU-handledare tvingas utföra sitt uppdrag på fritiden, visar en ny undersökning. Ofta utan någon ekonomisk kompensation.

Här får lärarna både tid och betalt för att handleda studenter

VFU

I Finland driver universiteten egna övningsskolor som lärarstudenterna gör sin praktik på.
– Närheten mellan verkstadsgolvet och lärarutbildningen är oerhört värdefull, säger Bernt Klockars som är ledande rektor för Vasa övningsskola.

Hjärnsmart

Nybyggda grundskolan fokuserar på hälsa: ”Vi jobbar hjärnsmart”

Hjärnsmart

Inomhus råder skoförbud och i kafeterian finns bara nyttigheter. Det är några av de nyheter som eleverna i Skurup fått vänja sig vid efter sommarlovet.

Betyg

Rektor höjde betyg trots lärarens protest

Betygsättning

Läraren ombads höja ett F som redan var satt. Läraren vägrade, men rektorn ändrade betyget ändå. Enligt uppgifter till facket är det inte första gången.

Så hjälper de cancerdrabbade elever att klara skolan

Elever med cancer

Specialpedagog Cristina Eklund och neuropsykolog Helena Söderström hjälper cancerdrabbade barn att klara skolgången.

Tipsa oss – vad vill du läsa mer om i Skolvärlden?

Läsning

Vi på Skolvärlden vill veta vad du saknar eller vill läsa mer om i tidningen. Kanske vill du berätta om aktuella problem eller lösningar på din skola?

Arbetsmiljö

Skolflytt av hundratals elever oroar lärare: ”Får inte plats”

Arbetsmiljö

Flytten, som rör 380 högstadieelever, skulle leda till minskad trygghet och ökad risk för konflikter, menar läraren Tomas Antonsson.

Statsbidrag

Lärarjobb i fara efter att statsbidrag plötsligt togs bort

Statsbidrag

Satsning på tvålärarsystem hotas läggas ner och flera lärarjobb kan försvinna. Det kan bli utfallet av att Fagersta kommun blivit av med statsbidrag på över 5 miljoner kronor från Skolverket. 

Blogg

Kornhall: Centerns förslag om obehöriga lärare är en rysare

Blogg

”Om man menar allvar med att göra något åt lärarbristen bör man skriva en lag att staten har ansvaret för lärarkåren och rektorerna, samt att alla kommuner ska ha en statlig skolchef”, skriver Per Kornhall. 

BEO-anmälde läraren

BEO-anmälde läraren berättar: ”Ingen vill utsätta sig i onödan”

Lärares befogenheter

Läraren som ingrep mot en elev och anmäldes av BEO berättar själv om händelsen för Skolvärlden.

Lärare vann i rätten – ändå kräver BEO skadestånd

Lärarbefogenheter

Läraren som ingrep fysiskt mot en stökig elev har friats i såväl tingsrätt som hovrätt, men BEO fortsätter att driva frågan om skadestånd till eleven.

BEO kritiseras inom egna myndigheten

Lärarbefogenheter

16 utredare och jurister inom Skolinspektionen riktar stark kritik mot BEO (Barn- och elevombudet) och menar att den egna myndigheten driver skadeståndsärenden där elever har blivit kränkta alldeles för långt, rapporterar DN. 

Alexander Skytte: ”Kritiken mot BEO missar helheten”

Kritiken mot BEO

”Ser man inte helheten ur fler perspektiv än ett så förstår jag att man är kritisk till BEO:s agerande. Jag personligen tycker det känns bra att vi har ett myndighetsuppdrag vars syfte är att stå upp för barnens rätt”, skriver Alexander Skytte.

Legitimation

Skolverkets satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Karin Boberg: ”Jag är inte bäst på allt och det står jag för”

Blogg

”Ibland kan det vara så att jag helt enkelt inte lägger tid på att installera den där skrivaren eller starta om min dator”, skriver läraren Karin Boberg.

Forskare: Skolpolitiken riskerar driva elever till kriminella gäng

Värdeskapande lärande

Regeringens ensidiga fokus på kunskapskrav och disciplin riskerar att slå ut elever – och kan ytterst driva dem till kriminella gäng, menar forskaren Martin Lackéus som efterfrågar mer värdeskapande lärande. Samtidigt möts debattinlägget av kritik.

Lärare stoppas från att äta i skolmatsalen: ”Blir stökigare”

Skolmat

Lärarna i Kungälv tillåts inte längre köpa skollunch och sitta med och äta i skolmatsalen. Beslutet har väckt skarpa reaktioner bland kommunens lärare.

Lågaffektivt bemötande

LAB-experten: Vi måste bredda bilden av lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Verksamhetspedagogen Jennie Linde vill bredda bilden av lågaffektivt bemötande.

Sara Bruun: Lågaffektivt bemötande har kört i diket

Blogg

Sara Bruun bloggar: ”Dessa missförstånd runt vad lågaffektivt bemötande innebär har blivit en katastrof för svensk skola.”

Likvärdighet

Så kan fler pojkar lyckas i skolan

Likvärdighet

Att pojkar som grupp presterar sämre än flickor är ingen nyhet, men skillnaderna ökar. Så hur gör man som lärare för att vända den negativa trenden i klassrummet?

Lovskola

”Är lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen?”

Bedömning

Sara Bruun sågar sommarskolan:
”Ingenstans rapporteras sommarskolans resultat in och bestämmelsen om att de nationella proven i årskurs nio ska väga tyngre blev ett slag i luften. Svensk skola kan inte hålla på att jaga ökad måluppfyllelse och nöjda kunder – kunskaperna måste finnas med.”

Debatt

Idrottsläraren larmar: ”Bristen på idrottshallar är akut”

Debatt

”Ska vi skapa framtida förutsättningar för fler att få möjlighet att välja olika sporter och fritidsaktiviteter behövs en rejäl satsning på nya hallar”, skriver idrottsläraren Tommy Lénberg.

Kommentera
Arbetsmiljö

Ny statistik: Sjukfallen ökar bland lärare efter sommarlovet

Arbetsmiljö

När höstterminen startar ökar antalet nya sjukfall bland lärare kraftigt. I vecka 33 är antalet nya sjukfall tre gånger fler än en genomsnittsvecka för yrkesgruppen, visar ny statistik.

Föräldramöte

5 tips till lärare: Så lyckas du med föräldramötet

Föräldramöte

Just nu är det hög tid för föräldramöten i många skolor. Jonas Nilsson, förstelärare vid Stordammens skola i Uppsala, tycker att mötena är viktiga för att skapa samsyn kring lärandet.
Här är hans bästa tips för att få föräldramötet att flyga.

Lärarlöner

”Det är bra med stora löneskillnader”

Lön

Stora löneskillnader mellan lärare är inget problem. Det menar Ulla Hamilton som är vd på Friskolornas Riksförbund.
– Löneskillnader är bra. Det gäller alla yrken.

Friskolan betalar sämst löner – trots storvinster

Friskolelöner

Förstelärare anställda inom Internationella engelska skolan är lägst avlönade bland de största friskolekoncernerna.
Jämfört med sina kollegor inom Kunskapsskolan tjänar de i genomsnitt drygt 70 000 kronor mindre per år.

Så mycket tjänar förstelärarna – skiljer 55 000 kronor i månadslön

Löner

Det skiljer nästan 55 000 kronor i månadslön mellan Sveriges högst och lägst avlönade förstelärare, visar ny statistik som Skolvärlden tagit fram.

Forskning: Digitala lärplattformar ger summativ återkoppling

Bedömning

Återkopplingen i digitala lärplattformar tenderar att bli mer summativ än den som sker analogt. Det visar ny forskning.

Forskning

Forskningsprogram ska skapa tryggare skolmiljö och mindre stress för lärare

Forskning

I Uppsala pågår just nu ett unikt forskningsbaserat program med målet att stärka tryggheten, arbetsron och rutinerna på skolorna. 

Skola får böta för ansiktsigenkänning

Dataskydd 

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå registrerade närvaro med ansiktsigenkännande kameror. Integritetsintrång, säger Datainspektionen, och utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons