matz

Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund

| Foto: Andreas Hillergren
Statligt ansvar

Skolledarna: Staten måste garantera bra skolor

Allt fler krav hörs nu om att staten ska ta ett större ansvar för skolan. Nu efterlyser Sveriges skolledarförbund att staten garanterar att alla skolor får tillräckliga resurser för att ge alla elever en likvärdig skola.

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson kräver en nationell kunskapsstrategi. Och han ser finansieringen av skolan som en grundbult.

– Vi har glesbygdskommuner som inte har skattekraft nog för en fullgod undervisning och skolor med nyanlända elever som inte får studiehandledning. Det beror inte på ovilja, utan dåliga ekonomiska förutsättningar, säger Matz Nilsson.

Skolledarförbundets krav innebär inte att man vill ta ifrån kommunerna huvudmannaskapet, utan att staten garanterar att alla skolor får ekonomiska förutsättningar att möta alla elevers behov. Ett led i det kan vara att skolor som får allvarlig kritik från Skolinspektionen får en tydlig handlingsplan – och statliga pengar för att genomföra den. Matz Nilsson vill också att staten inte bara ska kräva av kommunerna att fördela resurser efter socioekonomiska behov utan också stå för pengarna i systemet.

Igår sa den moderata skolpolitikern Michael Svensson till Skolvärlden att han vill pröva tanken på statligt anställda rektorer. Matz Nilsson är öppen för tanken, men understryker att det i så fall tydligt måste kopplas till frågan om skolans finansiering.

– Det löser ingenting om man inte garanterar tillräckliga resurser till skolorna. Annars blir rektorn bara ännu mer än klämd tjänsteman, säger Matz Nilsson.

Matz Nilsson är nu fokuserad på att få politikerna att lyssna till kravet på en nationell strategi.

– Man har spelat in en mängd reformer i skolan de senaste åren. Men det saknas en större vision. Vi behöver ta ett samlat grepp, över blockgränserna, säger Matz Nilsson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm